Regnskab

Foreningen skal udarbejde et samlet regnskab for hele sin virksomhed. Dette regnskab underskrives af bestyrelsen, revideres af revisor og godkendes af generalforsamlingen. Kommunen kan i sit almindelige tilsyn indhente oplysninger om foreningen (folkeoplysningsloven § 33 stk. 6) herunder det samlede regnskab. Dette regnskab må dog i modsætning til tilskudsregnskabet ikke offentliggøres (folkeoplysningsloven § 29 stk. 3).

Tilskudsregnskab

Der skal også udarbejdes et tilskudsregnskab for modtagne tilskud i henhold til loven (folkeoplysningsloven § 29). Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive tilskudsregnskabet. Kommunen fastlægger formkrav og revision. Kommunen kan kræve tilskud tilbage, hvis beløbene ikke er anvendt i overensstemmelse med loven. Kommunalbestyrelsen offentliggør tilskudsregnskaber (folkeoplysningsloven § 29 stk. 3). Læs om tilskudsregnskab her.

Bogføring

En god kontoplan og omhyggelig bogføring, letter arbejdet med både regnskab og tilskudsregnskab. I denne vejledning findes et forslag, som passer til en aftenskole.

Senest opdateret 4. november 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent