Spektrum - DOF's medlemsblad

Spektrum er DOF's medlemsblad. I Spektrum finder du baggrundsviden, inspiration, holdninger samt nyt om DOF og medlemsskolerne.

Bladet udkommer fire gange om året og sendes til skoleledere og bestyrelser i medlemsskolerne samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Medlemsskolerne kan også få Spektrum tilsendt til uddeling blandt personale og undervisere.

Elektronisk udgave

Spektrum findes i en elektronisk udgave som bladre-pdf - som også kan downloades.

Spektrum nr. 36 2023

 

Spektrum nr. 35 2022

Spektrum nr. 34 2022

Spektrum nr. 33 2022

Spektrum nr. 32 2022

Senest opdateret 13. marts

Martinh

Martin Hansen

Kommunikationskonsulent