Spektrum - DOF's medlemsblad

Spektrum er DOF's medlemsblad. I Spektrum finder du baggrundsviden, inspiration, holdninger samt nyt om DOF og medlemsskolerne.

Bladet udkommer fire gange om året og sendes til skoleledere og bestyrelser i medlemsskolerne samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Medlemsskolerne kan også få Spektrum tilsendt til uddeling blandt personale og undervisere.

Elektronisk udgave

Spektrum findes i en elektronisk udgave som bladre-pdf - som også kan downloades.

Spektrum nr. 34 2022

Spektrum nr. 33 2022

Spektrum nr. 32 2022

Senest opdateret 13. september

Martinh

Martin Hansen

Kommunikationskonsulent