Lov og regler om arbejdsmiljø og undervisningsmiljø

Aftenskoler er underlagt både Lov om Arbejdsmiljø, Lov om undervisningsmiljø og Lov om røgfri miljøer (Rygeloven).

Det kræver at ledelsen laver en plan for hvordan man bedst muligt sikrer både et godt arbejds- og undervisningsmiljø, med inddragelse af både ansatte og kursusdeltagere.

I underafsnittene finder du inspiration og skemaer til brug for både APV, vurdering af undervisningsmiljø og efterbehandlingen.

Senest opdateret 23. august 2023

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent