Registrering af foreningen

Det er vigtigt, at man som skoleleder – og dermed arbejdsgiver – holder sig orienteret om en række væsentlige ting. For det kan blive dyrt og/eller unødigt besværligt at undlade. Her kan du læse om det, du skal have styr på. 

Mange af nedenstående ting hænger sammen. For at få det ene, skal man have det andet og så videre. Derfor er det meget vigtigt, at man forholder sig til alle nedenstående punkter:

MitID Erhverv

MitID bruges til at logge på til alle offentlige myndigheder. Du kan med fordel vælge i opsætningen, at du vil bruge dit private MitID login. Der sker ikke sammenblandinger af data. Når du logger på dit private MitID får du valget mellem at fortsætte som privat person eller på vegne af foreningen.  

Læs mere om MitID Erhverv her. 

NEMkonto

Når der oprettes en bankkonto, får man automatisk en NEMkonto. Denne bruges blandt andet til at modtage offentlige tilskud. 

Digital postkasse

Når man er en virksomhed eller en forening med et CVR-nummer, er man forpligtet til at have en digital postkasse (e-Boks, mit.dk, virk.dk eller Digital Post-app), så man kan modtage digital post fra det offentlige. Det er foreningens ansvar at tjekke postkassen, så man ikke går glip af vigtige meddelelser og tidsfrister fra det offentlige.

Postkassen er aktiv, når man har modtaget et CVR-nummer. Læs mere på virk.dk

Skattekonto

Alle med et CVR-nummer har en skattekonto, som man kan følge på skat.dk. For at logge på skattekontoen, skal der bruges MitID.

Skattekontoen danner grundlag for, hvad skat foretager af indberetning og ind- og udbetalinger på et CVR-nummer.

Det er vigtigt, at skattekontoen tjekkes løbende. Hvis skat mener, man skylder dem penge, vil de sende en rykker til den digitale postkasse, men der kan godt gå et stykke tid, før man får en rykker. Man kan følge saldoen på skattekontoen.

Skat tilskriver renter på gæld hver måned, så det er meget vigtigt, at man har styr på sin skattekonto.

CVR-nummer

Enhver aftenskoleforening skal have sit eget CVR-nummer. Der skal være et CVR-nummer for hver juridisk enhed. En juridisk enhed er en forening, med vedtægter, medlemmer, generalforsamling, bestyrelse og så videre hjemmehørende i én kommune.

Aftenskoler med undervisning i flere kommuner er enten én forening (ét CVR-nummer), som søger om at lave aktiviteter i en anden kommune, eller flere selvstændige foreninger (flere CVR-numre).

Registrering i Erhvervsstyrelsen

Når man opretter et CVR-nummer, som alle skoler/virksomheder skal have, er det vigtigt, at man bliver registreret korrekt.

  • Gå ind på virk.dk.
  • Vælg "Start virksomhed".
  • Under virksomhedsform vælges "almindelig forening" og derefter "ikke-erhvervsdrivende forening". 
  • Branchekoden skal være ”85.59.00 anden undervisning i.a.n.”

Det er vigtigt, at branchekoden er rigtig, da den bruges til forskellige former for opkrævninger fra det offentlige.

  • Man skal registreres til at kunne indbetale ATP, A-skat og AM-bidrag
  • Man skal registreres som Lille eller Mellemstor virksomhed
  • Foreninger, som udbyder folkeoplysende voksenundervisning, skal ikke betale moms eller lønsumsafgift.

Når man afkrydser ved fritagelse for moms og lønsumsafgift, bliver man bedt om at forklare årsagen i et felt med fritekst. Årsagen er, at man er en aftenskole. 

Hvis aftenskolen også har momspligtig virksomhed, skal den selvfølgelig registreres som momspligtig. 

Det er en god idé at tjekke, om skolen er registreret korrekt ved at logge på skat.dk. Herefter vælger man ’Profil’ i øverste højre hjørne. Så kan man hente sit registreringsbevis.

Er foreningens registreret forkert, kan man rette dette ved at vælge "Ændre virksomhed" på virk.dk og derefter følge ovenstående vejledning. 

Fuldmagt

Når man har CVR-nummeret, skal man oprette en bankkonto - en NEMkonto - for at kunne få udbetalt tilskud fra det offentlige. Typisk vil skolelederen have fuldmagt til kontoen, hvilket som minimum kræver underskrift fra de tegningsberettigede i foreningen. Spørg i pengeinstituttet, hvordan det foregår og hvilke krav, der stilles. Kravene er øget markant i kølvandet af omfattende hvidvaskningssager, så hav tålmodighed.

Forskel på tegningsret og fuldmagt

I foreningens vedtægter skal der stå, hvem der har tegningsret. Det bør være hele eller dele af bestyrelsen (se vedtægtsforslag her) og ikke skolelederen. Tegningsret betyder bl.a. at man kan give fuldmagt (meddele prokura) til andre. Det er helt normalt, at de tegningsberettigede giver skolelederen fuldmagt til foreningens konto. At have fuldmagt betyder, at man har adgang til kontoen. 

Er du ved at starte en ny aftenskole, kan du læse mere her.

Senest opdateret 3. oktober 2023

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent