Sygedagpenge, g-dage og beskæftigelseskrav

Senest opdateret 5. januar 2024

Sygedagpenge

Sats pr. arbejdstime:
122,97 (pr. 1/1 2023)
126,89 (pr. 1/1 2024)

Sats pr. lektion:
196,75 (pr. 1/1 2023)
203,02 (pr. 1/1 2024)

dog maksimum pr. uge:
4.550,00 (pr. 1/1 2023)
4.695,00 (pr. 1/1 2024)

Beskæftigelseskrav ved sygedagpenge

Det er en forudsætning, at medarbejderen har været beskæftiget i 8 uger og inden for disse har modtaget løn for 74 timer (=46,25 undervisningslektioner). Der kan højst medregnes 7,4 arbejdstimer pr. dag.

Husk, at omregne undervisningslektioner til arbejdstimer ved at gange med 1,6.

Arbejdsgiveren skal betale sygedagpenge for de skemalagte timer i 30 kalenderdage fra første dags sygefravær. Denne forpligtigelse ophører dog, hvis ansættelsesforholdet ophører i arbejdsgiverperioden.

G-dage (dagpengegodtgørelse ved 1. og 2. ledighedsdag)

Godtgørelse pr. dag v/ledighed over 4 timer:
911,00 (pr. 1/1 2023)
940,00 (pr. 1/1 2024)

Godtgørelse pr. dag v/ledighed under 4 timer:
456,00 (pr. 1/1 2023)
470,00 (pr. 1/1 2024)

Beskæftigelseskrav ved g-dage

  • Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse.
  • Medarbejderen skal inden for de sidste 4 uger have modtaget løn for 74 arbejdstimer (46,25 undervisningslektioner).

Husk, at omregne undervisningslektioner til arbejdstimer ved at gange med 1,6.

Arbejdsgiver skal maksimalt betale dagpengegodtgørelse 16 gange pr. ansat.

Betaling til Samlet Betaling

Betaling til Samlet Betaling udsendes kvartalsvis i e-boks.

Betalingens størrelse afhænger af, hvor meget, der er indbetalt i ATP-bidrag. Det indbetalte ATP-bidrag bliver omregnet til antal fuldtidsansatte, og betaling til Samlet Betaling bliver dannet ud fra dette.

Betaling til Samlet Betaling dækker betaling af:

AUB-bidrag
AES-bidrag
Barsel.dk
Finansieringsbidrag
AFU
Lønmodtagernes Feriemidler - Adm.
FerieKonto - Adm.

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent