Sygedagpenge, g-dage og beskæftigelseskrav

Senest opdateret 23. juni

Sygedagpenge

Sats pr. arbejdstime:
120,54 (pr. 1/1 2021)
120,68 (pr. 1/1 2022)

Sats pr. lektion:
192,86 (pr. 1/1 2021)
193,09 (pr. 1/1 2022)

dog maksimum pr. uge:
4.460,00 (pr. 1/1 2021)
4.465,00 (pr. 1/1 2022)

Beskæftigelseskrav ved sygedagpenge

Det er en forudsætning, at medarbejderen har været beskæftiget i 8 uger og inden for disse har modtaget løn for 74 timer (=46,25 undervisningslektioner). Der kan højst medregnes 7,4 arbejdstimer pr. dag.

Husk, at omregne undervisningslektioner til arbejdstimer ved at gange med 1,6.

Arbejdsgiveren skal betale sygedagpenge for de skemalagte timer i 30 kalenderdage fra første dags sygefravær. Denne forpligtigelse ophører dog, hvis ansættelsesforholdet ophører i arbejdsgiverperioden.

G-dage (dagpengegodtgørelse ved 1. og 2. ledighedsdag)

Godtgørelse pr. dag v/ledighed over 4 timer:
892,00 (pr. 1/1 2021)
893,00 (pr. 1/1 2022)

Godtgørelse pr. dag v/ledighed under 4 timer:
446,00 (pr. 1/1 2021)
447,00 (pr. 1/1 2022)

Beskæftigelseskrav ved g-dage

  • Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse.
  • Medarbejderen skal inden for de sidste 4 uger have modtaget løn for 74 arbejdstimer (46,25 undervisningslektioner).

Husk, at omregne undervisningslektioner til arbejdstimer ved at gange med 1,6.

Arbejdsgiver skal maksimalt betale dagpengegodtgørelse 16 gange pr. ansat.

Bidrag (barsel, AUB, Finansiering og AFU)

Barsel.dk

Bidrag til barsel.dk udgør pr. fultidsansat pr. kvartal:
237,50 (pr. 1/1 2019)
287,50 (pr. 1/10 2019)
287,50 (pr. 1/1 2020)
306,24 (pr. 1/10 2020)

AUB-bidrag

Bidrag til AUB udgør pr. fuldtidsansat pr. kvartal:
716,50 (pr. 1/1 2019)
697,75 (pr. 1/1 2020)
700,75 kr. (1/1 2021)

Finansieringsbidrag

Bidrag udgør pr. fuldtidsansat pr. kvartal:
146,25 (pr. 1/1 2019)
148,00 (pr. 1/1 2020)
206,25 (pr. 1/1 2021)

AFU-bidrag

Bidrag udgør pr. fuldtidsansat pr. kvartal:
1,125  (pr. 1/1 2019)
3,00  (pr. 1/1 2020)
4,25 (pr. 1/1 2021)

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent