Bestyrelsen

Bestyrelsen skal bestå af mindst fem personer. 

Detaljer omkring valget skal fremgå af vedtægterne. F.eks. antallet af bestyrelsesmedlemmer, valgperioden og om formanden vælges direkte på generalforsamlingen eller ved konstitution. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand (hvis denne ikke er direkte valgt på generalforsamlingen) og næstformand mv.

Det er uhensigtsmæssigt og frarådes, at skolelederen er medlem af bestyrelsen, da man er i et ansættelsesforhold med bestyrelsen som arbejdsgiver. Til gengæld er det hensigtsmæssigt at skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne. 

Vi har samlet nogle af de meget vigtige emner og opgaver for bestyrelsen i en folder, som du finder her: Bestyrelsesfolder

Medlemmerne vælger bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Medlemmer af foreningen er de, som har indmeldt sig. Medlemmer kan også være foreninger/organisationer, som står bag foreningen, f.eks. handicaporganisationer. Dansk Oplysnings Forbund er uafhængig af partipolitik og derfor kan foreninger, som er medlem af DOF, ikke have politiske partier som medlemsorganisationer.

Deltagerrepræsentant

Én bestyrelsespost skal altid stilles til rådighed for deltagerne, hvis de ønsker det. Deltagerrepræsentanten er fuldgyldigt bestyrelsesmedlem og vælges af og blandt deltagerne. 

Medarbejderrepræsentant

Nogle aftenskoler ønsker at give medarbejderne stemme i bestyrelsen. Dette er ikke lovbestemt, så reglerne herfor skrives ind i vedtægterne. Det bør overvejes, om medarbejderen er fuldgyldigt medlem af bestyrelsen - og dermed også om man indgår som arbejdsgiver for skolelederen - eller om posten er som observatør med taleret.

Ikke valgbar

Ejer man, eller har man økonomiske interesser i lokaler, der anvendes til den folkeoplysende virksomhed, er man ikke valgbar til bestyrelsen (Folkeoplysningsloven §5 stk. 4). Det gælder, hvis man er ejer af de lokaler, hvor aktiviteten foregår eller er bestyrelsesmedlem, advokat, revisor eller rådgiver i selskaber mv. der ejer lokalerne. Dette er for at undgå, at uvedkommende økonomiske interesser kommer til at påvirke beslutninger i en folkeoplysende forening.

 

Senest opdateret 28. marts 2023

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent