Kurser og møder i DOF

Kurser og efteruddannelse er en central del af DOF's virke. Vi udbyder selv en lang række kurser målrettet ledere, administrative medarbejdere, bestyrelser og undervisere. Men vi erkender samtidig, at det ikke er alt, vi selv kan eller bør udbyde, og derfor har vi også givet en række forskellige muligheder for at få støtte til kurser i den enkelte medlemsskole eller kurser arrangeret af helt andre udbydere. Læs mere om disse muligheder længere nede på denne side.

Kurser og møder

DOF's kursusvirksomhed

Formålet med kursusvirksomheden i DOF er at bibringe medlemsskolernes ledere, undervisere, bestyrelsesmedlemmer og/eller øvrige ansatte inspiration og viden i forhold til den enkeltes funktion i den folkeoplysende virksomhed.

Gennemførelse

For at opnå et relevant, alsidigt og aktuelt kursustilbud har DOF's sekretariat et aktivt samarbejde med medlemsskoler, leder- og bestyrelsesnetværk, fagudvalg og regioner i idéfasen samt ved formidlingen og afviklingen af kurserne.

Kursuskategorier

DOF's sekretariat planlægger og gennemfører kurser ud fra følgende kategorier med hvert sit budgetområde:

A. DOF's leder- og bestyrelsesmedlemskurser

B. Interne kurser i DOF

C. Bestillingskurser for undervisere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige ansatte i medlemsskolerne

D. Eksterne kurser

Deltagelse på underviserkurser

På underviserkurser har undervisere fra DOF's medlemsskoler 1. prioritet. Er der flere pladser tilbage på kurset, kan andre interesserede undervisere, herunder undervisere tilknyttet de øvrige landsorganisationer, deltage mod betaling af kostprisen. Kontakt sekretariatet for at høre nærmere om eventuel ledig plads og kursusgebyr.

Indsigelser med videre

Ved administrative tvivlsspørgsmål, indsigelser med videre forelægges disse for DOF's forretningsudvalg.

 

Kontakt Lis Schlotfeldt for flere oplysninger om A-, B- og C-kurser.

Kontakt Lars Refsing for flere oplysninger om D-kurser.

Lis

Lis Schlotfeldt

Kursusmedarbejder
Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig