Aftenskolens medlemmer i GOK Sønderborg

Skrevet af:

Anne Refsgaard, Foreningskonsulent

Udgivet 18. september 2023

Aftenskole rundet af foreningstanken – med deraf følgende stor medlemstilslutning.

GOK-skolerne er en gruppe af selvstændige aftenskoler, som udspringer af og samarbejder med Gigtforeningen. Hovedparten af GOK-skolerne er også medlem af DOF.

GOK-skolerne har typisk en stærk medlemstilknytning, måske fordi mange også er eller har været aktive i Gigtforeningen og derfor er rundet af en mere traditionel foreningskultur. Mange deltagere i GOK-skolernes kurser finder det helt naturligt og nærmest en selvfølge også at være medlem, så normalt er medlemsrekruttering i disse aftenskoler let og medlemsskaren stor.

Hvem er medlemmerne?

Et godt eksempel er GOK Sønderborg, som har omkring 300 medlemmer. Kontingentet er 0 kr. og det betyder, at langt de fleste deltagere siger ja tak til også at blive medlemmer. Desuden har en del af underviserne også valgt at melde sig ind i foreningen.

At det er deltagere og undervisere, der er medlemmer af aftenskoleforeningen, ser vi ofte i aftenskolerne, selv om der er åbent for alle at melde sig ind, hvis man kan stå inde for formålet. Når medlemsskaren er så stor som den i GOK Sønderborg, vil der blandt medlemmerne være repræsenteret mange vidensområder, lyst til engagement på flere niveauer og masser af kompetencer. Det er med til at fremtidssikre arbejdet i foreningen og gøre den stærk i lokalområdet.

Kommunikation og aktivitet

Praksis er den, at alle nye deltagere bliver spurgt ved tilmelding til et hold, om de også ønsker medlemskab af foreningen. Alle, der siger ja til dette, er herefter medlem af foreningen, indtil de ikke længere har tilknytning til aftenskolen eller foreningen.

Der er i øjeblikket ingen praksis for udmeldelse, hvilket kan betyde, at der er folk på medlemslisten, for hvem det ikke længere er relevant. Derfor har aftenskolen planer om, at alle medlemmer i nær fremtid skal bekræfte, at de fortsat ønsker medlemskabet.

Alle medlemmer får et nyhedsbrev og bliver selvfølgelig inviteret til generalforsamling en gang om året, hvor de kan gøre deres stemme gældende. Gennemsnitlig deltager cirka 50 medlemmer i generalforsamlingerne, hvor de kan ytre sig, har stemmeret og bagefter hygger sig med et stykke mad.

Bestyrelsen

Den tydelige foreningsstruktur og høje deltagelse har gjort, at det har været forholdsvist let at rekruttere bestyrelsesmedlemmer – ganske enkelt ved at spørge relevante medlemmer, om de kunne tænke sig at stille op til en bestyrelsespost. Derfor er der løbende udskiftning i bestyrelsen og dermed også energi og udvikling i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen er ikke involveret i driften, men deltager gerne aktivt i for eksempel Kulturnatten, hvor der gøres reklame for aftenskolen. Det er både godt for aftenskolens synlighed og bestyrelsens sociale liv.

Mange medlemmer, høj deltagelse i generalforsamling og interessant bestyrelsesarbejde er for GOK Sønderborg opskriften på en stærk forening, som understøtter aftenskolens virke og berettigelse i lokalsamfundet.

GOK?

GOK er en forkortelse af Gigtforeningens OplysningsKreds. Der er tale om selvstændige skoler, der er Gigtforeningen via en samarbejdsaftale – og størstedelen af dem tillige af DOF.

Læs mere om GOK Sønderborg på skolens hjemmeside