Databeskyttelse

Aftenskoler håndterer data om personer - både frivillige, ansatte, deltagere og medlemmer. Derfor er det vigtigt at kende til reglerne for databeskyttelse (GDPR).

For at hjælpe skolerne i dette arbejde har vi udarbejdet en række dokumenter, som vi anbefaler, at skolerne læser og tager stilling til.

Vores materiale er opdelt efter anbefalet læsningsprioritet:

Bør læses

Primært (dokumenter der skal tilpasses den enkelte skole)

 • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (Word-dokument, redigerbart)
  Forslag til en obligatorisk fortegnelse over behandlingsaktiviteter.
 • Persondatapolitik
  Forslag til en obligatorisk beskrivelse af skolens Persondatapolitik, som skal ligge på skolens hjemmeside. Tilpas og udskift tekst, der er markeret med [ ].

Sekundært (er ikke obligatorisk – men en god hjælp)

Øvrigt

 • Databehandleraftale (pdf-dokument)
  Den obligatoriske aftale mellem DOF og skolerne. DOF har automatisk tiltrådt aftalen, så den enkelte skole skal blot opbevare aftalen for evt. kontrol.
 • Nyhedsbreve
  Du behøver ikke nødvendigvis at indhente accept, hvis du allerede tidligere har fået det.
 • Offentliggørelse af billeder
  Du skal have tilladelse for fx at lægge billeder på hjemmesiden.
 • Udenlandske tjenester
  Hvilke lande betragtes som sikre fit. opbevaring af data?

Senest opdateret 4. august 2022

Dejan3

Dejan Fontana

IT-ansvarlig