Info om corona


DOF's anbefalinger til hvordan aftenskoler bør handle ift. coronasmitten. Opdateres løbende!

IT-support


Få hjælp til DOFPro, VuptiWeb og MailChimp på DOF's supporthjemmeside.

DOF Underviser


På DOF's side for undervisere kan du finde kurser, inspiration, jobs og meget mere ...

Nyheder

Se alle nyheder
17. september 2020

Spektrum: I kølvandet af Corona

Coronaen har ført til mange ændringer i vores dagligdag. Nogle steder vender vi forhåbentlig snart tilbage til normalen, men andre er måske ændret for altid? Muligvis endda til det bedre? I det nye nummer af Spektrum kigger vi bl.a. på vores mødekultur, hvor vi også i fremtiden vil mødes digitalt - når det giver mening. Desuden kan du læse om projekter for sårbare; om en GOK-skole, der spreder ringe i vandet; finde en tjekliste for skoleledere; om ny, gratis underviserfolder og meget andet! Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

3. september 2020

Ny ferielov er trådt i kraft

Den nye ferielov trådte i kraft 1. september. Det betyder, at arbejdsgivere skal administrere feriedage og -penge på nye måder. Her og nu Feriedage-/penge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. Denne indberetning skal ske senest den 31. december 2020. Der skal tages stilling til, om man vil indbetale alle de skyldige feriepenge (hvilket DOF anbefaler), eller om skolen selv vil opbevare feriepengene, indtil de opkræves ved fx pensionering. Læs mere om overgangsåret her Væsentligste ændringer De væsentligste ændringer i forhold til tidligere er: Feriepenge for timelønnede ansatte indberettes og indbetales månedsvis. Ferietillægget udbetales enten sammen med ferieafholdelsen eller i to rater: Optjent 1/9 – 31/5 udbetales sammen med maj måneds løn Optjent 1/6 – 31/8 udbetales sammen med august måneds løn Der skal afholdes 4 ugers ferie i afholdelsesperioden. Den 5. uge kan enten overføres til næste år eller udbetales til medarbejderen. Hvis de 4 uger ikke holdes, skal pengene indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Du kan læse mere om Den Ny Ferielov på i Aftenskolehåndbogen .

3. september 2020

Brev: Får I kommunal hjælp?

Genåbningen af aftenskolerne byder på en række udfordringer, som landets kommuner kan hjælpe med at afbøde. Nogle har allerede tager initiativ til ordninger. DOF's sekretariatsleder har derfor sendt følgende brev til lederne i DOF's medlemsskoler: Kære skoleleder Jeg oplever stor glæde, gejst og foretagsomhed i denne tid, hvor vi igen, med restriktioner naturligvis, kan sætte gang i lærende og meningsfulde fællesskaber i aftenskolerne. Men samtidig går de fleste også efteråret i møde med større eller mindre bekymring og usikkerhed. Kommer der deltagere nok? Kan vi råde over lokaler, der er store nok? Kan og skal vi iværksætte noget fjernundervisning? Og hvad med de ekstra udgifter til rengøring, sprit, værnemidler og administration? Status er, at aftenskolerne ikke skal forvente yderligere hjælpepakker fra statslig side, men kommunerne har nøglen og kan beslutte at holde hånden under aftenskolerne! Det ser vi en række eksempler på i blandt andet Aalborg, Viborg og Odense. Eksemplerne fra de tre kommuner er beskrevet i links nederst i denne mail. Overordnet set sætter ordningerne tilskuddene til aftenskolerne mere ’fri’, så aftenskolerne mere fleksibelt kan råde over deres tilskudstilsagn for 2020. Det betyder, at aftenskolerne kan komme økonomisk igennem den kommende tid, ved at der blandt andet: Sikres tilskud til små hold, så undervisningen kan gennemføres med færre deltagere end normalt. Sikres tilskud til fjernundervisning. Sikres lokaletilskud til benyttelse af lejede lokaler. Sikres mulighed for at tilskuddet kan anvendes til andre udgifter end løn, f.eks. øget administration og markedsføring eller rengøring, håndsprit m.m. Jeg vil anbefale at tage initiativ til en konkret dialog med kommunen om, hvordan en lokal ordning hos jer kan se ud, hvis jeres kommune ikke er kommet med en ordning, der kan være med til at holde hånden under aftenskoleområdet den kommende tid. I den forbindelse er der meget inspiration at hente i eksemplerne fra Aalborg, Viborg og Odense. Hvis I har et aftenskolesamråd, så sæt gerne det i spil, så kommunen kan se, at det er et samlet område, der søger konstruktive løsninger på en tid, der fortsat er præget af, at Corona er til stede i samfundet. Nogle kommuner vil måske sige, at det kræver særlige bevillinger, men det er ikke tilfældet. Det, vi beder om hos kommunerne, er som udgangspunkt ikke løsninger, der vil medføre flere udgifter for den enkelte kommune. Vi beder blot om, at kommunen udviser fleksibilitet, så vi kan anvende de allerede bevilgede tilskud i den nuværende situation. I skrivende stund er der også dialog med Kulturministeriet om, hvordan de kan hjælpe med at inspirere kommunerne til at træffe beslutninger, som kan bidrage til at hjælpe aftenskolerne den kommende tid. Er der spørgsmål eller brug for hjælp til dialogen med kommunen, så kontakt endeligt mig på hc@danskoplysning.dk. Med venlig hilsen Henrik Christensen Sekretariatsleder Eksempler på kommunale ordninger: Aalborg: https://www.danskoplysning.dk/media/3427/corona-ordning-2020-aalborg.pdf Viborg: https://www.danskoplysning.dk/media/3428/corona-ordning-2020-viborg.pdf Odense: https://www.danskoplysning.dk/media/3429/corona-ordning-2020-odense.pdf