Info om corona


DOF's anbefalinger til hvordan aftenskoler bør handle ift. coronasmitten. Opdateres løbende!

IT-support


Få hjælp til DOFPro, VuptiWeb og MailChimp på DOF's supporthjemmeside.

DOF Underviser


På DOF's side for undervisere kan du finde kurser, inspiration, jobs og meget mere ...

Nyheder

Se alle nyheder
26. juni 2020

Lov og ledelseskurser ændret

Vi laver om på vores Lov og ledelseskurser, så de fremover er kortere og har et mere tematiseret indhold. I løbet af de seneste år er det blevet mere og mere tydeligt, at det er vanskeligt for mange nye (og erfarne) ledere, bestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere at afsætte minimum to hele weekender for at deltage i det grundlæggende lov og ledelseskursus. Da der samtidig også er kommet mange andre tilbud til målgruppen er denne strukturændring en naturlig konsekvens. Lov og ledelse Det grundlæggende Lov og ledelseskursus har hidtil været tilrettelagt over to weekender (fre-søn), hvor man skulle kunne deltage begge weekender. Dette bliver lavet om, og der vil blive gennemgået hhv. lovstof og grundlæggende administrative forhold i den ene weekend og ledelsesrelaterede emner den anden. Det er fremover muligt selv at bestemme, om man vil deltage på begge kurser eller kun ét af dem. Længden af kurserne er reduceret til fredag kl. 15 til lørdag kl. 17.30. Næstkommende kurser Lov & administration af aftenskolen, 13. til 14. november 2020   Ledelse og udvikling af aftenskolen, 16. til 17. april 2021   Lov og ledelse ajour Lov og ledelse ajour beholder sit navn, men vil fremover blive afholdt i efteråret og i kortere form fra fredag kl 15 til lørdag kl 17.30 (ca.). Emnerne vil fortsat tage udgangspunkt i deltagernes behov og ønsker, men vil fra 2021 også have en mere netværksbaseret karakter. Vi måtte aflyse Lov og ledelse ajour i marts 2020, men det er nu tilrettelagt den 23. til 24. oktober 2020 – og der er fortsat enkelte ledige pladser, så tøv ikke med tilmelding: Læs mere og tilmeld

23. juni 2020

Sommerpakke til aftenskolerne

Folketinget afsatte den 19. juni 700 mio. kr. til en sommerpakke, der blandt andet skal gøre det billigere at deltage i aftenskolers sommeraktiviteter. Blandt andet er det planen, at der kan ydes 25 procents rabat på sommercamps. Der er også øremærket 50 mio. kr. til at skabe aktiviteter og oplevelser i sommeren 2020. De nærmere retningslinjer for at søge sommerpakken er endnu ikke faldet på plads, men vi melder ud, så snart, vi kan. Læs mere om sommerpakken på Kulturministeriets hjemmeside

16. juni 2020

Sommerferie i uge 29 og 30

DOF's landssekretariat begynder så småt at holde sommerferie. Medarbejderne vil være på ferie lidt forskudt hen over sommeren, og derfor vil du i perioder opleve, at der kan være lidt længere svartider på mails og telefon. Kontoret og it-support vil være helt ferielukket i ugerne 29 og 30. Hvis du skal have hjælp til hjælpepakker skal du dog henvende dig senest i uge 27. Ved akutte it-problemer eller nedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på  df@danskoplysning.dk  eller SMS/tlf. 31 31 41 61.  Vi ønsker alle en skøn og velfortjent sommerferie!!!

Det sker i DOF

Kurser

 • Intro til online undervisning via Zoom

  Online-kursus d. 18. aug i

  Kurset henvender sig til undervisere, der vil i gang i med at undervise online. Deltagere bør være fortrolige med almindelig brud af IT. Kurset afvikles online, så du bekvemt kan deltage hjemmefra. Samlet kursustid er ca. 3½ time. Du vil lære -Hvordan man inviterer deltagere -Hvilket udstyr, der kræves -Hvordan man optimerer sin video og lyd -Hvordan man deler indhold fra sin computer live -Fordele og ulemper ved online undervisning -Pædagogiske tips og tricks Vi bruger programmet Zoom, som er gratis at bruge (dog med tidsbegrænsning på 40 minutter pr. møde) Udstyr Du skal bruge: -Computer -Webcam (ofte indbygget i laptops) -Mikrofon (ofte indbygget i laptops) -Vi anbefaler, at du benytter høretelefoner, så baggrundsstøj minimeres   Inden kurset Download programmet Zoom her: https://www.zoom.us/download#client_4meeting Tid: 18. august 2020, kl, 14-17.30 Tilmeldingsfrist: 11. august 2020

 • Intro til online undervisning via Zoom

  Online-kursus d. 19. aug i

  Kurset henvender sig til undervisere, der vil i gang i med at undervise online. Deltagere bør være fortrolige med almindelig brud af IT. Kurset afvikles online, så du bekvemt kan deltage hjemmefra. Samlet kursustid er ca. 3½ time. Du vil lære -Hvordan man inviterer deltagere -Hvilket udstyr, der kræves -Hvordan man optimerer sin video og lyd -Hvordan man deler indhold fra sin computer live -Fordele og ulemper ved online undervisning -Pædagogiske tips og tricks Vi bruger programmet Zoom, som er gratis at bruge (dog med tidsbegrænsning på 40 minutter pr. møde) Udstyr Du skal bruge: -Computer -Webcam (ofte indbygget i laptops) -Mikrofon (ofte indbygget i laptops) -Vi anbefaler, at du benytter høretelefoner, så baggrundsstøj minimeres   Inden kurset Download programmet Zoom her: https://www.zoom.us/download#client_4meeting Tid: 19. august 2020, kl. 10-13.30 Tilmeldingsfrist: 12. august 2020

 • VuptiWeb workshop

  Kolding Uddannelsescenter d. 31. aug i Kolding

  Målgruppe Alle skoleledere, bestyrelsesmedlemmer, administrative medarbejdere og andre, der vil arbejde eller arbejder med skolens hjemmeside i DOF’s hjemmesidesystem VuptiWeb Mål & indhold Formålet med workshoppen er at hjælpe dig med at lave skolens hjemmeside i VuptiWeb og/eller hjælpe dig med de funktioner, som du synes, at du har lidt svært ved. Du har mulighed for at sidde og arbejde med egen hjemmeside, og Kathrine vil være til rådighed for at hjælpe og løbende svare på spørgsmål. Du kan ikke regne med at få en 100% færdig hjemmeside i løbet af workshoppen, men du vil være kommet et godt stykke vej, så du selv har mulighed for at færdiggøre den. OBS! Medbring gerne din egen bærbare computer. Skulle dette ikke være muligt, kan et begrænset antal kursusmaskiner stilles til rådighed. Kontakt Lis Schlotfeldt på lis@danskoplysning.dk eller 26 17 90 73. Instruktører Kathrine Egemar, Grafiker og Webkonsulent hos DOF Tid Mandag den 31. august 2020, kl. 10-14   Sted KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Pris Gratis. Tilmelding dog nødvendig! Tilmeldingsfrist Mandag den 17. august 2020 Tilmelding og betaling Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20. Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves et gebyr på 400 kr. I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter.      

Se alle kurser

Møder

 • Årsmøde i DOF Region Hovedstaden - for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer

  Kofoeds Skole d. 12. aug i København S

  DOF Region Hovedstaden inviterer hermed alle DOF-skoler i regionen til årsmøde i henhold til DOF’s vedtægter. PROGRAM: Kl. 18.00 Spisning Kl. 19.00 Årsmøde med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Regionskredsbestyrelsens beretning 4. Økonomi 5. Indkomne forslag 6. Valg af regionskredsformand – kun ulige år. 7. Valg af øvrige landsstyrelsesmedlemmer – kun ulige år. 8. Valg af 6 regionskredsbestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Kirsten Kaas, Julia Gubareva, Johanna Gadgaard, Ulrik Schou, Ole Meldgaard + 1 vakant plads. 9. Valg af 1. og 2. suppleant til Landsstyrelsen (valg for 1 år). Skal vælges blandt regionskredsbestyrelsens medlemmer. (I 2019: Ulrik Schou 1. suppleant og Kirsten Kaas 2. suppleant) 10. Valg af 1. og 2. suppleant til Regionskredsbestyrelsen (valg for 1 år). (I 2019: Astrid Buch Hansen 1. suppleant + 2. suppleant vakant). 11. Evt. DOF’s vedtægter kan ses ved klik på dette link: DOF’s vedtægter Vi glæder os til at se rigtig mange skoleledere og bestyrelsesmedlemmer! Jean Becker Formand for DOF regionskredsbestyrelse Hovedstaden Tid Den 12. august 2020 kl. 18.00 til kl. 21.00 Sted Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120, København S Tilmelding Senest 3. august 2020 ved at klikke nedenfor, ved at ringe til tlf: 70 20 60 20 eller ved at sende en mail mærket "Region Hovedstaden, Årsmøde 20912" til LR@danskoplysning.dk

 • Årsmøde i DOF Region Syddanmark - for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer

  Kolding Uddannelsescenter d. 19. aug i Kolding

  Program 15.00 Velkomst og kaffe Derefter årsmøde 2020 i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Regionskredsbestyrelsens beretning 4. Økonomi: Regnskab 2019 og budget 2020 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 regionskredsbestyrelsesmedlemmer. På valg er Jan Korsbek Olsen og Finn Jensen 7. Valg af 1. og 2. suppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmer. På valg er Jan Korsbek Olsen og Finn Jensen 8. Valg af 1. og 2. suppleant til regionskredsbestyrelsen. På valg er Tenna Aamann 9. Eventuelt 16.00 Nyt fra DOF v/Henrik Christensen og derefter udveksling af erfaringer fra tiden med nedlukning på grund af Corona 17.00 Tak for i dag Tid: Onsdag d. 19. august 2020 kl. 15.00-17.00 Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Tilmelding: Senest onsdag den 12. august 2020 ved at klikke nedenfor eller ved at sende en mail mærket ”Region Syd, årsmøde 20931” til LR@danskoplysning.dk Forslag indsendes til regionskredsformand Lisbeth Lunding senest 14 dage før mødet (5. august) på lisbeth@paarupaftenskole.dk .

 • Årsmøde i DOF Region Sjælland - for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer

  DOF, Roskilde d. 24. aug i Roskilde

  Program: 18.00   Velkomst og et let aftenmåltid 19.00   Kort nyt fra DOF ved sekretariatsleder Henrik Christensen 19.30   Årsmøde 2020 inkl. kaffe og kage i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Henrik Christensen 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslår Martin Hansen 3. Regionskredsbestyrelsens beretning 4. Økonomi 5. Indkomne forslag 6. Valg af regionskredsformand = landsstyrelsesmedlem (kun i ulige år) Kirsten Ærø er først på valg i 2021. 7. Valg af øvrigt landsstyrelsesmedlem = regionskredsbestyrelsesmedlem (kun i ulige år) Mogens Pedersen er først på valg i 2021 8. Valg af regionskredsbestyrelsesmedlem (ulige år) Tormod Jørgensen er først på valg i 2021 (lige år) Karen Jensen og Leif Jespersen modtager begge gerne genvalg 9. Valg af første- og andensuppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmerne Leif Jespersen (1.) og Karen Jensen (2.) er på valg og modtager gerne genvalg 10. Valg af første- og andensuppleant til regionskredsbestyrelsen Begge er vakante. Margarita Jensen stiller op. 11. Eventuelt 20.30   Tak for i dag Regionskredsbestyrelsen opfordrer skolerne i regionen til at opstille kandidater til posterne både som formand og regionskredsbestyrelsesmedlem. Er man forhindret I at møde frem, men er interesseret i at stille op, kan man sende en fuldmagt til formand Kirsten Ærø på kirsten@naestvedaftenskole.dk . Vel mødt! Regionskredsbestyrelsen i DOF Region Sjælland Tid: Mandag d. 24. august 2020, kl. 18.00 - 20.30 Sted: DOF, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tilmelding: Senest mandag den 17. august 2020 via tilmeldingsknap nedenfor eller ved at sende en mail mærket ”Region Sjælland, møde 20922” til LR@danskoplysning.dk Forslag skal være formand Kirsten Ærø i hænde senest 14 dage før mødet (10. august). Kan indsendes på: kirsten@naestvedaftenskole.dk

Se alle møder