Støtte til din aftenskole


OF's lokalforeningspulje er en gave til din aftenskole. Husk at søge!

Pas på persondata


Hjælp til at leve op til forordningen for databeskyttelse.

DOF Underviser


På DOF's side for undervisere kan du finde kurser, inspiration, jobs og meget mere ...

Nyheder

Se alle nyheder
12. marts 2019

Slå et slag for aftenskolen

Med en stor fælles kampagne vil landets fem store oplysningsforbund børste støvet af aftenskolens rygte og vise, at vi leverer uundværlige bidrag til det danske samfund. Og vi har brug for din hjælp! Allerede nu kan du sende os informationer om, hvem der skal være ansvarlig for kampagnen i din skole. Læs mere om dette nederst. Aftenskolen er lig med undervisning af høj kvalitet og udvikling af mange, vigtige kompetencer hos deltagerne. Aftenskolen er også fællesskaber samt både fysisk og mental sundhed. Aftenskolerne er med til at sikre sammenhængskraft i Danmark og er dermed en vigtig brik i vores demokrati. Aftenskoler er … utroligt mange, gode ting, og spørger du rundt i DOF’s medlemskreds, vil du få en masse svar, der ligner nogle af de ovenstående. For vi er alle med på, at aftenskolen er et enestående, fantastisk og vigtigt tilbud. Toge, svigermødre og brugtvognsforhandlere Desværre er svaret ofte lidt mere uldent, når vi spørger uden for vores egen kreds. Her er aftenskolen nogle gange grå og kedelig. Eller for gamle mennesker. Og det synes helt legalt at kalde amatørarbejde noget, der kunne være lavet på en aftenskole. Aftenskolen er blevet et begreb, der kan laves lidt sjov med – lidt på linje med, at toget aldrig kommer til tiden, at svigermødre er trælse og brugtvognsforhandlere er uærlige. Det er desværre vores erfaring, at vi også møder den slags holdninger hos mennesker, vi ellers betragter som oplyste – herunder politikere, embedsmænd og andre centrale personer. Altså mennesker, der i høj grad er med til at forme aftenskolens rammer. Du skal hjælpe til! Disse forkerte holdninger skal vi lave om på! Men det kræver et stort og langt træk. Og det kræver, at du og din skole hjælper til med at sprede de gode budskaber. DOF har sammen med AOF, FOF, Fora og LOF gennem længere tid arbejdet på at lave et fælles initiativ, fordi budskabet er ens for alle aftenskoler. Vi har sammen med kommunikationsbureauet SIVIL udviklet en kampagne, der med et glimt i øjet fortæller om aftenskolens store kvaliteter. Kampagneindsatsen kører ad to omgange i henholdsvis maj/juni og igen i september/oktober. I disse perioder vil vi fra centralt hold udsende opslag på Facebook og Instagram. Opslag, som vi behøver din hjælp til at sprede helt ud i alle kroge af landet. Målgruppen for denne brede kampagne er mennesker, der ligner vores eksisterende aftenskoledeltagere – altså målretter vi den til disse i forhold til sprog, billedvalg med mere. Herudover vil kampagnen bestå af artikler og debatindlæg i dagspressen, ligesom kampagnen også bliver omdrejningspunkt for aftenskolernes deltagelse på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet Mors. Her er målgruppen politikere og beslutningstagere. Kom i gang med forberedelserne Allerede nu kan du forberede dig selv og din skole på at bidrage til kampagnen. Hvis din skole ikke har en Facebook-side eller en Instagram-profil, kan du overveje at oprette den allerede nu. Det kræver lidt overvejelser, da du som udgangspunkt ikke bør oprette dig på et socialt medie uden at vedligeholde det. Så du kan sagtens nøjes med en Facebook-side, hvis det er rigeligt at administrere i dag. DOF afholder løbende kurser i Facebook, så der er hjælp at hente. Udpeg kampagneansvarlig Det er også vigtigt, at din skole udpeger en eller flere kampagneansvarlige. Disse personer vil få tilsendt tidsplan og materialer, før det offentliggøres på eksempelvis Facebook, så I kan planlægge lidt i forvejen i forhold til, hvad I eventuelt selv laver af opslag. Det er vigtigt, at det er en person, der har administratoradgang til jeres Facebook-side, så vi ikke får lavet alt for mange, og potentielt forsinkende led i kommunikationsgangene. I er naturligvis velkomne til at udpege flere kampagneansvarlige, så I kan hjælpe hinanden. Send navne og mailadresser til Lars Refsing på LR@danskoplysning.dk. (Ovenstående artikel er også bragt i Spektrum nr 20)

11. marts 2019

Spektrum: Aftenskole for alle

Aftenskole for alle! Sådan lyder temaet i det nye Spektrum, og det handlet om inklusion af mennesker med handicap. Du kan også læse om en ny, stor kampagne for aftenskole, hvor du skal hjælpe til. Eller læse om en ny pulje, der er en gave til aftenskolerne. Vi har desuden været i Kolding og besøge Teaterskolen Dorothea. Læs det hele - og meget mere - i Spektrum nr 20. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

13. februar 2019

Video: Præsentation af ASA

Den 5. og den 7. februar 2019 præsenterede vi det kommende administrationssystem ASA på møder i hhv. Kolding og Roskilde. Herunder kan se (eller gense), hvad der blev præsenteret. Af hensyn til lydkvalitet og videoernes længde har vi skåret de efterfølgende spørgsmål væk. Hvornår kan vi bruge ASA? Udrulningen af ASA vil ske over længere tid og i dialog med hver enkelt skole. Nogle skoler vil forventeligt hurtigt i gang, mens andre godt lige vil ”vente og se”, og så vil nogle nok også bare gerne vente så længe som muligt. Teknisk kan skoler godt have aktuelle kurser vist på hjemmesiden fra DOFPro samtidig med, at de kommende kurser bliver vist på hjemmesiden fra ASA. Det betyder, at vi løbende kan rykke skoler fra DOFPro til ASA. Forventningen er, at de første skoler (pilotskoler) starter op med anvendelsen af ASA inden for en måneds tid. Her er der tale om ganske få skoler, og ideen med pilotskoler er, at de første skoler tager systemet i brug og giver feedback, samtidig med at de ”tolererer”, at der kan være små mangler og udfordringer, som skal løses. Inden for de kommende tre måneder forventer vi, at de første skoler kan tage ASA i brug. Inden man går i gang med ASA, vil man naturligvis komme på kursus og få konkret hjælp til overgangen. DOFPro vil naturligvis være tilgængelig så længe, det er nødvendigt. Del 1: Generel introduktion til ASA ved Henrik Christensen (14 min) Del 2: Gennemgang af grundlæggende funktioner i ASA ved Martin Michel (55 min)

Det sker i DOF

Kurser

 • DOF Kursusdage 2019

  Brandbjerg Højskole, Jelling d. 4. okt i Jelling

  Sæt kryds i kalenderen allerede nu!   DOF Kursusdage 2019 afholdes den 4. til 6. oktober 2019 på Brandbjerg Højskole. Program følger i april/maj 2019.

 • Lov og ledelse - ajour

  Hotel Trinity, Fredericia d. 5. apr i Fredericia

  Målgruppe Kurset er dels en opfølgning af kurset Lov og ledelse, men henvender sig også til dem, der ikke for nylig har deltaget i dette. Kort sagt et kursus for alle virkelystne DOF-ledere ledere og bestyrelsesmedlemmer, der vil være ajour og udveksle erfaringer i et kollegialt forum. Indhold Vi planlægger i fællesskab et program, der genopfrisker hovedhjørnestene i en aftenskoles daglige virke, dvs. regler om løn og ansættelse, budget og regnskab, prisberegning og budget, foreningspraksis, arbejdsmiljø, markedsføring og forholdet til kommunen. Vi inddrager i høj grad hinandens erfaringer og har lagt kurset i april, så vi kan nå at inspirere hinanden med gode ideer til den kommende sæson inden for foredrag, debat, kurser og arrangementer, men også administration, og markedsføring og bestyrelsesarbejde. Inden kurset får du mulighed for at indsende ønsker til emner, men der er også mulighed for at tage emner op ved starten af kurset, hvor vi sammen planlægger indholdet. Instruktører     Jytte Andersen, Robin Kristiansen og Anne Refsgaard   Tid Fredag 5. april 2019 kl. 15.00 til søndag 7. april 2019 kl. 13.30   Sted               Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia   Pris                Kr. 400 pr. person inklusiv forplejning Tilmeldingsfrist 22. februar 2019 Tilmelding og betaling Tilmeld dig her på siden eller ring på tlf. 70 20 60 20. Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: reg.nr.: 3574 kontonr.: 0004267842. Det indbetalte beløb kan kun refunderes ved framelding senest 14 dage inden kursets start. Se kursusopslag hér (pdf)

 • GOK i nutiden og i fremtiden - Temamøde for GOK skoler

  Knud Lavard Centret, Ringsted d. 28. mar i Ringsted

  Nu er muligheden her for at deltage i et udviklingsforløb, som Gigtforeningen og DOF afprøvede med stor succes i 2018 sammen med 3 GOK skoler. Mange af jer fejrer 25-års jubilæum i disse år og kan samtidig se tilbage på gode år med målrettede kurser af høj kvalitet til glæde og gavn for ganske mange mennesker med bevægelsesproblemer. Det nytter noget og det flytter noget. Men hvor skal I hen i de kommende år? Hvad rør sig i aftenskoler, kommuner og samfundet generelt? Vi håber mange skoler vil gribe muligheden for at kigge på nutiden og se ud i fremtiden og finde ud af, hvor jeres GOK skole kan bevæge sighen, for stadigvæk at være et interessant og relevant tilbud. Program: 17.00 Velkomst og præsentation af aftenens program 17.15 Kort oplæg om aftenskolelandskabet, som det ser ud i dag. Herefter plenumdrøftelse, hvor vi ser på os selv med både egne og andres øjne. Hvem er GOK, hvad er GOK’s rolle som aftenskole og hvordan forvaltes den? 18.15 Aftensmad 19.00 Fremtidens aftenskole. Hvordan har behovet ændret sig gennem årene og hvilke nye muligheder er der? Vi sætter fokus på GOK’s rolle i en moderne verden i forhold til målgruppe, konkurrenter og samfundet. Gruppearbejde i egen bestyrelse, hvor vi lægger planer for fremtiden. 20.30 Opsamling og det videre arbejde 21.00 Tak for i dag Deltagere: Skoleledere og bestyrelser fra GOK-skoler. For at få det fulde udbytte af aftenen bør flest mulige fra bestyrelsen deltage. Yderlige oplysninger: Anne Refsgaard, DOF, tlf. 2712 0939 eller Anette Larsen, Gigtforeningen, tlf. 2041 7056 Tid Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 17.00-21.00 Sted: Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted Pris: Det er gratis at deltage Tilmelding: Senest tirsdag den 20. marts 2019 ved at klikke nedenfor eller ring på tlf. 70 20 60 20.

Se alle kurser

Møder

 • Årsmøde - DOF Region Nordjylland

  SIND Daghøjskole, Aalborg d. 3. apr i Aalborg

  Invitation til Årsmøde i DOF Region Nordjylland For skoleledere og bestyrelsesmedlemmer Program: 18.00  Velkomst og spisning 19.00  Årsmøde 2019 i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Regionskredsbestyrelsens beretning 4. Økonomi: Regnskab 2018 og budget 2019 5. Indkomne forslag 6. Valg af regionskredsformand = landsstyrelsesmedlem     På valg: Mogens Pilgaard. Modtager genvalg 7. Valg af 1 øvrigt landsstyrelsesmedlem = regionskredsbestyrelsesmedlem     På valg: B. Kim Pedersen. Modtager genvalg 8. Valg af 1 regionskredsbestyrelsesmedlem     På valg: Poul Wilhelmsen. Modtager genvalg 9. Valg af 1. og 2. suppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmer. På valg: Erik Ramberg Steen og Tove Larsen. Begge modtager genvalg 10. Valg af 1. og 2. suppleant til regionskredsbestyrelsen       På valg: Jens Andreas Jakobsen og Lars Peter Petersen. Begge modtager genvalg 11. Eventuelt 20.00 Uden fortid - ingen fremtid v/ Poul Wilhelmsen Historien er vores fælles hukommelse. Det er 100 år siden, at fredsaftalen efter 1. verdenskrig blev underskrevet i Versailles. Resultatet blev 2. verdenskrig og den kolde krig. Vest og øst - fællesmarkedet - EF og EU - og nu Brexit. Løgn og myter - fake news   21.00 Tak for i aften Vel mødt! Mogens Pilgaard Regionskredsformand Tid: Onsdag d. 3. april 2019, kl. 18.00- 21.00 Sted: SIND Skolerne, Bispensgade 5-7, 9000 Aalborg (bemærk indgang i smøgen) Tilmelding: Senest onsdag den 20. marts 2019 ved at klikke nedenfor eller ved at sende en mail mærket ”Region Nord, møde 19951” til LR@danskoplysning.dk Forslag skal være formand Mogens Pilgaard i hænde senest 14 dage før mødet (20. marts). Kan indsendes på: mogens.pilgaard@live.aftenskolerne.dk

 • Årsmøde i DOF Region Sjælland - for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer

  Herlufsholm Skole d. 8. apr i Næstved

  Årsmødet finder sted på Herlufsholm, der er en skole med en lang, spændende historie og grundlagt på solide danske, humanistiske værdier. Skolen blev oprettet i 1965 af Herluf Trolle og Birgitte Gøye som en skole til adelige og ærlige mænds børn. På Herlufsholm opleves en hel særlig stemning. Den historiske ånd, de mange traditioner, de gamle bygninger og de smukke grønne områder skaber en unik ramme om uddannelse og kostskoleliv. Program 16.00 Rundvisning på Herlufsholm Vi mødes foran Godskontoret, hvorefter Tim Petersen, direktør for Herlufs-  holm skole og gods, vil vise os omkring. Rundvisningen afsluttes ved Klosterbygningen, hvor der står aftensmad klar. 18.00 Middag i Klosterbygningen  19.00 Nyt fra DOF ved Henrik Christensen, sekretariatsleder i DOF 19.30 Årsmøde i Godskontoret – med kaffe og kage 21.00 Afslutning Dagsorden for Årsmøde 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Regionskredsbestyrelsens beretning 4. Økonomi: Regnskab 2018 og budget 2019 5. Indkomne forslag 6. Valg af regionskredsformand = landsstyrelsesmedlem for to år. På valg: Kirsten Ærø 7. Valg af to øvrige landsstyrelsesmedlem = regionskredsbestyrelsesmedlem for to år. På valg: Torben Madsen og Mogens Petersen 8. Evt. ekstraordinært valg af øvrige regionskredsbestyrelsesmedlemmer (normalt kun lige år). På valg: Karen Jensen (Leif Jespersen er først på valg i 2020) 9. Valg af 1. og 2. suppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmer for et år. På valg: Leif Jespersen og 2. suppleant er vakant 10. Valg af 1. og 2. suppleant til regionskredsbestyrelsen for et år. På valg: Bjarne Nielsen og 2. suppleant er vakant 11. Eventuelt Tid: Mandag den 8. april, kl. 16.00 til 21.00 Sted: Herlufsholm Skole Herlufsholm Allé 170 4700 Næstved Tilmelding: Senest mandag den 25. marts 2019 ved at klikke på tilmeldingsknappen neden for eller ved at sende en mail mærket ”Region Sjælland, møde 19921” til LR@danskoplysning.dk Forslag til årsmøde: Forslag indsendes til regionskredsformand Kirsten Ærø senest 14 dage før mødet (25. marts) på kirsten@naestvedaftenskole.dk

 • Årsmøde og Medlemsmøde i DOF Region Hovedstaden - for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer

  DOF, Roskilde d. 11. apr i Roskilde

  Program   Kl. 15.00   Ankomst til DOF kaffe/te og kage - derefter Introduktion til digital markedsføring v/ kommunikationskonsulent Martin Thirstrup Hansen og grafiker Kathrine Egemar. Se mere udførlig beskrivelse ved at klikke hér. Kl. 17.00   Spisning Kl. 18.00   Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Regionskredsbestyrelsens beretning 4. Økonomi 5. Indkomne forslag 6. Valg af regionskredsformand for 2 år. På valg er: Jean Becker 7. Valg af øvrige Landsstyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Karin Lukowski,  Henrik Bo Hansen, Annemari Rommedahl, Hanne Lind-Hansen 8. Valg af regionskredsbestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer for 1 år). Det skyldes, at der er 2 vakante pladser. 9. Valg af 1. og 2. suppleant til Landsstyrelsen (valg for 1 år). Skal vælges blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmerne. 10. Valg af første og anden suppleant til Regionskredsbestyrelsen (valg for 1 år). Der er 2 vakante pladser. 11. Eventuelt DOF’s vedtægter kan ses ved klik på dette link: DOF’s vedtægter Vi glæder os til at se rigtig mange skoleledere og bestyrelsesmedlemmer! Jean Becker Formand for DOF regionskredsbestyrelse Hovedstaden Tid: 11. april 2019 kl. 15.00-21.00 Sted: DOF, Ny Østergade 7, 4000 Roskildee Tilmelding: Senest den 4. april 2019. Mødenummer 19911 1. Ved at klikke på tilmeldingsknappen nedenfor 2. Telefonisk til sekretariatet på tlf. 70 20 60 20 3. Pr. mail til Lars Refsing – lr@danskoplysning.dk  

Se alle møder