Info om corona


DOF's anbefalinger til hvordan aftenskoler bør handle ift. coronasmitten. Opdateres løbende!

IT-support


Få hjælp til DOFPro, VuptiWeb og MailChimp på DOF's supporthjemmeside.

DOF Underviser


På DOF's side for undervisere kan du finde kurser, inspiration, jobs og meget mere ...

Nyheder

Se alle nyheder
3. juni 2020

Rykker fra SKAT

Betaling af A-skat og AM-bidrag er som bekendt blevet udskudt som en del af hjælpepakkerne. Men nu viser det sig, at flere aftenskoler har modtaget en rykker fra SKAT for manglende betaling af A-skat og AM-bidrag. SKAT mener, at foreninger ikke er omfattet af denne udskydelse, så i øjeblikket arbejder vi på at håndtere det og afklare, hvorvidt SKAT tager fejl eller ej. Vi opfordrer til, at i tjekker jeres e-boks for at se, om i har modtaget en rykker fra SKAT. En evt. rykker skal sendes til Jytte Andersen. Vi sender nyt ud om, hvad der skal gøres, når vi har en afklaring på det.

28. maj 2020

Nej til yoga, pilates, afspænding og lignende

Af de udsendte sundhedsfaglige retningslinjer, der blev offentliggjort den 27. maj, fremgår det, at genåbningen af indendørs aktiviteter ikke omfatter ”…idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga, dart og tankesport.” I aftenskolerne har vi ikke idrætsaktiviteter, men vi vurderer, at begrænsningen omfatter alle aftenskolernes motions- og bevægelseshold. Det betyder, at alle fag med bevægelse, der kan sammenlignes med dans i bl.a. bevægelser og intensitet, ikke kan genåbnes. Det betyder også, at andre lavrespiratoriske fag udover yoga ikke kan genåbnes. Det kan eksempelvis dreje sig om pilates, mindfulness, meditation og afspænding o.m.a. Vi arbejder for og forventer, at også motion- og bevægelsesfag kan genåbne ifm. den tredje fase af genåbningen, som sker den 8. juni.

27. maj 2020

Sundhedsfaglige retningslinjer

Så er de længe ventede sundhedsfaglige retningslinjer for indendørs aktiviteter kommet, så aftenskolerne kan åbne for nogle af aktiviteterne. Mod forventning er nogle fag/aktiviteter IKKE omfattet af genåbningen, og det drejer sig om motions- og bevægelsesaktiviteter, herunder dans og såkaldte lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga. Dette finder vi både ærgerligt og uforståeligt, hvilket vi vil tage op med Kulturministeriet. De sundhedsfaglige retningslinjer indeholder bl.a. krav om, at der i et lokale skal være 4 m2 per deltager og som udgangspunkt en afstand på 1 meter mellem deltagerne. Ved bl.a. sang skal der dog være 2 meters afstand mellem deltagerne, hvilket også gælder afstanden mellem en underviser eller foredragsholder og de nærmeste deltagere. Begrænsningen på antallet af personer i en forsamling er fortsat 10, hvilket naturligvis fortsat skal iagttages. Dog vil det være muligt at afvikle eksempelvis foredrag for et siddende publikum for op til max. 500 personer, her skal man så iagttage reglerne og retningslinjerne for kulturoplevelser med siddende publikum. De sundhedsfaglige retningslinjer indeholder også en række krav til hygiejne, herunder adgang til håndvask eller sprit, ligesom genåbningen forudsætter, at den nødvendige rengøring er tilstede, herunder hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter. Det vil naturligvis være bedst, hvis deltagerne kan benytte personlige redskaber eller engangsudstyr, men hvis fælles redskaber og remedier anvendes, bør disse rengøres mellem forskellige brugere. Læs nærmere i de samlede sundhedsfaglige retningslinjer her (pdf)