Aftenskole- håndbogen


Her finder du alt det, du har brug for at vide omkring driften af din aftenskole.

IT-support


Få hjælp til DOFPro, VuptiWeb og MailChimp på DOF's supporthjemmeside.

DOF Underviser


På DOF's side for undervisere kan du finde kurser, inspiration, jobs og meget mere ...

Nyheder

Se alle nyheder
22. september 2021

Ny lønsats per 1. oktober

Lønsatserne for aftenskoler bliver igen reguleret - denne gang gældende fra 1. oktober 2021. Det er tredje gang i år, satserne er ændret, men dog ikke helt så ekstraordinært, da vi i tidligere år har oplevet reguleringer 1. oktober. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

15. september 2021

Fra landsmødet

Lørdag den 11. september kunne omsider igen mødes til landsmøde. Under overskriften 'Forandring fryder' havde vi en begivenhedsrig dag med insperende oplæg, god debatter og godt selskab. På generalforsamlingen, der afholdes hvert andet år, blev Ingolf Christensen genvalgt som formand, der nu går ind i sit 23. år i hvervet. "Det er ikke – og vil aldrig være nogen selvfølge for mig – og jeg er både glad for den tillid, I har vist mig, og samtidig meget ydmyg over for de krav, der er forbundet med hvervet," skriver Ingolf i det kommende Spektrum. På årsmødet hyldede vi også en række personer med priser. Marianne Jelved og Bertel Haarder fik DOF's folkeoplysningspris for deres livslange virke for folkeoplysningeni Danmark - ikke mindst som ansvarlige ministre for området. Desuden blev Karin Lukowski udnævnt som æremedlem af DOF for sit lange virke i både apa, Aftenskolen Bevar mig vel, landsstyrelse og diverse udvalg. Eva Boxenbaum berettede om sin spændende forskning i ildsjæle og forandringer - og den efterfølgende debat gav både deltagerne og Eva en masse spændende viden og inspiration. Michael Brautsch indtog herefter scenen, og formåede i den grad at holde salen på tæerne med sin energi, humor og viden om glæde og trivsel både på jobbet og i livet i al almindelighed. Derudover var der masser af lejlighed til at erfaringsudveksle, videndele eller blot hygge sig med andre DOF'ere. Alt i alt en længe ventet og vellykket dag i Horsens. Se billeder fra dagen på DOF's Facebook-side 

14. september 2021

Jelved og Haarder modtager DOF's folkeoplysningspris

”Jeg vil langt hellere blive husket som oplysningsmand end som politiker!” Sådan sagde Bertel Haarder i en filmet takketale, da han og Marianne Jelved modtog DOF’s folkeoplysningspris på DOF’s årsmøde. Prisen uddeles til personer, der har ydet en særlig indsats for folkeoplysningen og det var derfor både oplagt og fuldt fortjent at Marianne Jelved og Bertel Haarder blev hædret for deres livslange virke for netop folkeoplysningen i Danmark – ikke mindst som ministre for området! Se hele Jelveds og Haarders takketale på DOF's Facebook-side

Det sker i DOF

Kurser

 • Dynamics 365 Business Central (tidligere Dynamics NAV) - Regnskabsprogram i ASA

  Hotel Park-Middelfart d. 27. sep i Middelfart

  Målgruppe Dette kursus er målrettet skoleledere, bestyrelsesmedlemmer eller administrative medarbejdere, der har deltaget i kurset ”ASA for begyndere”, og som vil gøre brug af det tilknyttede regnskabssystem i ASA. Det er et krav, at du har kendskab til regnskab og bogføring. Mål og indhold På dette kursus vil du få en grundlæggende introduktion til at arbejde i økonomisystemet. Indhold: Generelt: - Kort gennemgang af generel brugerflade, hvordan tilpasser man sit skærmbillede osv. - Kort gennemgang af oprettelse, ændring og sletning af data Finans: - Redigering og tilpasning af kontoplan - Bogføringsgrupperne - Finanskladde - Bogføring i finanskladde - Tilbageførsel af bogført transaktion - Introduktion til opsætning og brug af dimensioner - Introduktion til afregn moms (afstemning, anigevlse og afregn) Rapporter / Statistikker - Udskrifter fra kontoplan Der tages forbehold for mindre rettelser i programmet. OBS: Du bedes medbringe egen bærbar PC Instruktør Anja Myrhøj, Konsulent ERPsupporten.dk Tid Mandag den 27. september, kl. 9.30-16.00 Sted Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart Tilmeldingsfrist Fredag den 3. september Pris Gratis for deltagere tilknyttet DOF medlemsskoler. Tilmelding dog nødvendig! Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves et udeblivelsesgebyr på 400kr.

 • Inspirationsdag: Motivation & trivsel

  Mødecenter Odense d. 27. okt i Odense C

  DOF’s udvalg for Handicap og særlig tilrettelæggelse (UHS) inviterer alle medlemsskoler til inspirationsdag onsdag den 27. oktober 2021 kl. 9.30-15 Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense Temaet for mødet er Motivation og trivsel og har særligt fokus på deltagere med handicap. Traditionen tro vil dagen byde på spændende oplæg, debat og dialog i en kollegial ramme. Vi giver en status og samler op på konsekvenserne af og fremtiden med Covid-19, vi får et spændende oplæg fra Anne Kirketerp om foretagsomhed, og der bliver mulighed for at debattere de udfordringer skolerne møder i folkeoplysningsloven og de kommunale retningslinjer, der vedrører den særlige tilrettelæggelse for deltagere med handicap i relation til undervisningen. 9.00-9.30  Ankomst og morgenmad 9.30 Velkomst 9.35-10.20   Status og opsamling på Covid-19 10.30-12.30  Foretagsomhed - motivation og trivsel v/ Anne Kirketerp Foredraget giver et grundigt indblik i psykologien bag ”foretagsomhed” som grundlag for at arbejde pædagogisk med motivation og trivsel. Foretagsomhed er kompetencen til at gå fra tanke til handling – og den gode nyhed er: det kan læres! Hør om, hvordan man som leder eller underviser kan understøtte læringslyst og foretagsomhed gennem seks strategier som giver inspiration og overblik over motivationsteori, handlingstillid,”næste bedste skridt” og flere andre vigtige teorier. Foredraget er krydret med konkrete eksempler på, hvordan man som leder og/eller underviser kan anvende teorierne i ledelse, undervisning og bredt i hverdagen. Anne Kirketerp, Psykolog, Ph.d. Er i dag fri forsker, forfatter, foredragsholder og underviser på en lang række uddannelser herunder ekstern lektor på Aarhus Universitet. Ekspert i Foretagsomhed og motivation og har udviklet området Craft-psykologi. Har tidligere været forskningsleder på VIA UC og udviklingsleder på Center For Innovation og Entreprenørskab på Aarhus Universitet. Se mere på: www.annekirketerp.dk 12.30-13.30 Frokost 13.30-14.00 Den særligt tilrettelagte undervisning – lovgivning og kommunale retningslinjer 14.10-14.55 Debat og indspark til den kommende revision af folkeoplysningsloven 14.55 Tak for i dag Tid Onsdag den 27. oktober 2021, kl. 9.30-15.00 Sted Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Pris Gratis. Tilmelding nødvendig! Tilmeldingsfrist Onsdag den 29. september 2021 Se indbydelse i pdf her

 • Lov & administration af aftenskolen

  Hotel Trinity, Fredericia d. 5. nov i Fredericia

  Målgruppe Kurset henvender sig til kommende, nye og allerede fungerende aftenskoleledere, administrative medarbejdere og skolebestyrelsesmedlemmer. Mål & Indhold Kurset tilrettelægges med henblik på at give deltagerne grundlæggende forudsætninger for at drive en aftenskole. Kurset består af oplæg om og opgaver i lov og bekendtgørelse, herunder foreningsstruktur og -vedtægter, regnskab og revisionsbestemmelser, lokaler, deltageradministration, anvendelse af tilskudstilsagn herunder 10 %- puljen. Desuden arbejdes der med løn- og ansættelsesvilkår. Efter kurset vil du have mulighed for at aftale et online-møde med Anne Refsgaard eller Kirsten Knudsen, hvor din aftenskolekommunes retningslinjer på området drøftes. Instruktører Jytte Andersen, DOF Kirsten Knudsen, DOF Anne Refsgaard, DOF samt andre DOF-konsulenter ad hoc Tid Fredag den 5. november 2021, kl. 15.00 til lørdag den 6. november 2021, kl. 17.30 Sted Trinity Hotel og Konferencecenter Gl. Færgevej 30 7000 Fredericia Pris Kr. 500 pr. person inklusive enkeltværelse og forplejning Tilmeldingsfrist   Fredag den 3. september 2021 Tilmelding og betaling Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20. Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: regnr.: 7118 kontonr.: 0001628463. Kursusgebyret kan kun refunderes senest 4 uger før kursets start. I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter.

Se alle kurser

Møder

 • Medlemsmøde - DOF Region Syddanmark og Midtjylland

  Gammelrøj Herregård d. 2. okt i Kolding

  I gang igen og hvad så? Skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i Region Syddanmark og Region Midtjylland inviteres til fælles medlemsmøde. Vi skal løfte os sammen efter 1½ år med begrænsninger og genfinde glæden, kreativiteten og kulturen. Derfor har vi sammensat et program, der både giver faglig inspiration og godt humør. Der er 35 pladser i alt. Vi prioriterer, at så mange skoler som muligt kan deltage. Dette betyder, at alle skoler kan tilmelde 2 personer og eventuelt flere fra samme skole kommer på venteliste indtil tilmeldingsfristen er udløbet. Program: 09.30 Ankomst, kaffe og brød 10.00 Morgensang og velkomst 10.30 ”Hvorfor har hjernen det med at stå på bagben, når det kommer til forandring?” ved Johny Gammelgaard 12.30 Frokost 14.15 ”Kunsten at bære kulturen” ved Michael Svendsen 16.00 Kaffe og afslutning Efter frokost er der mulighed for at gå en tur i området og udveksle erfaringer med de øvrige deltagere. Vi håber at se mange både nye og kendte ansigter til en dag med mulighed for diskussioner og fællesskab. Vel mødt! Regionskredsbestyrelserne i Region Midtjylland og Region Syddanmark (Ret til ændringer forbeholdes.) Tid: Lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 09.30 – 16.00 Sted: Gammelrøj Herregård, Østerskovvej 15, 6000 Kolding Pris: Det er gratis at deltage i medlemsmødet Tilmelding: Senest fredag den 24. september 2021 ved at klikke nedenfor eller ved at sende en mail mærket ”Fælles medlemsmøde 21931” til LR@danskoplysning.dk Se invitation i pdf hér

Se alle møder