Tilskud og regnskab

Den almindelige undervisning i en aftenskole sker med tilskud fra kommunen. Er man en godkendt folkeoplysende forening, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskole), har man ret til at få tilskud til sine aktiviteter. I folkeoplysningsloven er det præciseret både hvad man kan og hvad man ikke kan få tilskud til (folkeoplysningsloven § 7).

En del af reglerne om tilskud er defineret i folkeoplysningsloven, men ligeså vigtigt er det for aftenskolen, at kende kommunens tilskudsordning, som godt kan variere fra den ene kommune til den anden. Læs mere her

Der ydes tilskud til undervisning, studiekredse, foredrag, fleksibelt tilrettelagt undervisning og debatskabende aktiviteter. I folkeoplysningsloven er der fastsat maksimale rammer for tilskud. Læs mere her. Om aftenskolen reelt får disse tilskud, er op til kommunens egne rammer og budgetter.

Kommunen skal stille egnede lokaler til rådighed for aftenskolen og er dette ikke muligt, skal kommunen yde lokaletilskud. Læs mere her

Aftenskolen kan også sideløbende udbyde andre aktiviteter enten inden for anden lovgivning eller helt uden tilskud. I disse tilfælde er man ikke afhængig af reglerne i folkeoplysningsloven. 

Børneattester

I forbindelse med den årlige ansøgning af tilskud eller lokaler skal en folkeoplysende forening altid afgive erklæring om, at man vil indhente børneattester, såfremt der ansættes personer, der beskæftiger sig direkte med børn under 15 år i aftenskolens virke. Erklæringen skal afgives årligt, uanset om skolen har børn som deltagere eller ej.

Er der personer, som har direkte kontakt med børn under 15 år, skal foreningen selvfølgelig indhente børneattester på disse. Attesten og reglerne herfor fås ved henvendelse til politiet. Der skal ikke indhentes nye attester i forbindelse med at f.eks. underviseren ansættes til en ny sæson eller har haft orlov, ej heller selvom der reelt er tale om et nyt ansættelsesforhold. Kun ved længere pauser kan det komme på tale at indhente attesten på ny.

Hvis man får brug for at skulle indhente en børneattest, bør man uanset situationen altid planlægge, hvordan man vil håndtere svaret. Spørg gerne din DOF-konsulent til råds.

Senest opdateret 28. marts 2023

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent
Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent