Tilskud og regnskab

Den almindelige undervisning i en aftenskole sker med tilskud fra kommunen. Er man en godkendt folkeoplysende forening, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskole), har man ret til at få tilskud til sine aktiviteter. I folkeoplysningsloven er det præciseret både hvad man kan og hvad man ikke kan få tilskud til (folkeoplysningsloven § 7).

En del af reglerne om tilskud er defineret i folkeoplysningsloven, men ligeså vigtigt er det for aftenskolen, at kende kommunens tilskudsordning, som godt kan variere fra den ene kommune til den anden. Læs mere her

Der ydes tilskud til undervisning, studiekredse, foredrag, fleksibelt tilrettelagt undervisning og debatskabende aktiviteter. I folkeoplysningsloven er der fastsat maksimale rammer for tilskud. Læs mere her. Om aftenskolen reelt får disse tilskud, er op til kommunens egne rammer og budgetter.

Kommunen skal stille egnede lokaler til rådighed for aftenskolen og er dette ikke muligt, skal kommunen yde lokaletilskud. Læs mere her

Aftenskolen kan også sideløbende udbyde andre aktiviteter enten inden for anden lovgivning eller helt uden tilskud. I disse tilfælde er man ikke afhængig af reglerne i folkeoplysningsloven. 

Senest opdateret 23. juni

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent
Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent