Organisationsdiagram

DOF har følgende organer med de beskrevne opgaver og kompetencer:

Generalforsamlingen

 • Vælge formand
 • Beslutninger jf. vedtægter

Hovedbestyrelsen

 • Godkende budget og regnskab
 • Strategisk og visionært arbejde
 • Sparre i forhold til daglig drift

Landsråd

 • Rådgive hovedbestyrelsen
 • Strategisk og visionært arbejde
 • Hørings- og udtaleret i forhold til DOF’s årlige budget

Regionsbestyrelserne

 • Styrke internt demokrati
 • Afholde medlemsmøder
 • Tage initiativ til kurser
 • Styrke medlemstilgang

Sekretariatet

 • Drift og administration
 • Udvikling og inspiration
 • Rådgivning og service
 • Viden og kommunikation

Download nedenstående grafiske oversigt (pdf)

Senest opdateret 4. september 2023

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram
Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig