Friluftsrådet

Friluftsrådet er en paraplyorganisation for friluftsliv, og varetager en række interesseområder på det samlede friluftslivs vegne. Friluftsrådets opgave er blandt andet at inspirere danskerne til mere friluftsliv og forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser.

Friluftsrådet samler 85 organisationer, heriblandt DOF, hvilket giver alle aftenskoler under DOF adgang til Friluftsrådets tilbud og puljer.

På Friluftsrådets hjemmeside kan man finde en masse inspiration og eksempler på projekter og aktiviteter.

Tilskud til projekter

Friluftsrådet kan give tilskud til projekter, der fremmer friluftsliv og naturforståelse. Der er hvert år flere ansøgningsfrister, og du kan se de aktuelle frister her: Tilskud til projekter

Friluftsrådets bestyrelse beslutter løbende inden for hvilke temaer, der kan søges om støtte til projekter. Fokusområderne for perioden 2019-2022 er ”Børn og unge”, ”Sundhed og livskvalitet” og ”Friluftslivets vilkår”. Indholdet i de enkelte fokusområder besluttes fra år til år af Friluftsrådets bestyrelse.

Ansøgninger til Friluftsrådet søges direkte, og skal altså ikke godkendes i DOF først.

Der er masser af god inspiration at hente i de projekter, der tidligere har fået tilskud. Se mere her: Inspiration til projekter

Senest opdateret 26. juli 2022

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig