Supplerende grundtilskud

Folkeoplysningslovens §8,stk 2 giver kommunerne mulighed for at give et supplerende grundtilskud til undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisningen i det konkrete emne.

For at kunne få tilskud på disse vilkår, er det et krav, at deltageren har en væsentlig funktionsnedsættelse, der giver behov for særlig tilrettelæggelse. Det kan være, at der skal være mere tid til den enkelte deltager i undervisningssituationen, eller at deltageren ikke kan fungere på et hold med mange deltagere, så deltagertallet på holdet skal være lavere.

Konsekvensen af det nedsatte deltagertal vil uden det supplerende grundtilskud være, at det bliver dyrere at have et handicap, end det er ikke at have det. Det supplerende grundtilskud har derfor til hensigt at sikre, at prisen for et kursus ikke bliver højere for deltagere, der har behov for særlig tilrettelæggelse.

Vær opmærksom på at der er forskel på supplerende grundtilskud (§8 stk 2) og særlige tilskud (§8a). Læs mere om dette under Tilskud til undervisning.

Tro- og loveerklæring

En del kommuner kræver i tilskudsordningen, at aftenskoler skal indhente en tro- og loveerklæring fra deltagerne, for at kommunen accepterer at udbetale det supplerende grundtilskud til særlig tilrettelagt undervisning. Det er vigtigt, at disse erklæringer gør det tydeligt overfor deltagerne, hvorfor de skal udfylde dem - samt at de overholder kravene til databeskyttelse.

DOF har lavet et udkast til en tro-og loveerklæring, som medlemsskolerne kan dele og bruge, men husk at tjekke om din kommune har særlige krav til udformningen af erklæringen.

Etiknotatet 

Undervisning af deltagere med et handicap i relation til undervisning i det konkrete emne er et område, det kan være svært at navigere i. Det gælder både i den daglige praksis overfor kursisterne og i den pædagogiske tilrettelæggelse. Derudover kan der være brug for at være i dialog med kommunen om en række emner.

Disse emner er behandlet i et fælles notat fra Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF). Alle forbund opfordrer sine aftenskoler til aktivt at bruge notatet dels i sine egne overvejelser om undervisning, dels i dialogen med de andre lokale skoler og den kommunale forvaltning.

Se Etiknotatet her

Senest opdateret 18. september 2022

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent