Når ulykken er sket (krisehåndtering)

Når først I står midt i en krise, kan det hele virke uoverskueligt. Her kommer en række råd til, hvordan I kommer nemmest muligt igennem.

Der er naturligvis meget stor forskel på, hvilke ulykker en aftenskole kan blive ramt af, men der er alligevel en række ting, man kan gøre uanset ulykkens karakter og omfang.

Få overblik

Når krisen indtræffer, er det helt centralt, at man hurtigst muligt får overblik over, hvad der reelt er sket. Er der en krise, og hvad består den helt konkret i?

  • Råd: Kom så tæt på krisens udspring som muligt. Tal med personer, der er helt tæt på. Er der flere sider af sagen, så få input fra alle.

Giv hjælp

Ofte kan hurtig hjælp begrænse skaderne ved en krise. Eller hjælpe til med, at eftervirkningerne afbødes.

  • Råd: Hvis der er behov for hjælp, så giv denne selv hvis muligt – eller få egnede personer til at gøre det. Og sørg for at implicerede personer er klar over, at de kan få hjælp.

Hvad fortæller vi?

I forbindelse med en ulykke eller en krise spredes rygter og historier meget hurtigt. Derfor er det meget vigtigt, at man hurtigst muligt tager ejerskab til, hvad der fortælles om krisen. Her er det vigtigt, at man er ærlig – men samtidig at man beskytter implicerede personer og interesser.

  • Råd: Afklar hvad der skal fortælles – og hold dig til den fortælling – også selv om fx journalister eller andre forsøger at få mere at vide. Informer bedst muligt i relevante kanaler (fx på skolens hjemmeside, mail til undervisere og deltagere, samarbejdspartnere og/eller kommunen)

Udpeg talsperson

For mange kokke fordærver maden, og jo flere, der fortæller en historie, desto flere versioner risikerer man, at historien udkommer i. Derfor er det vigtigt, at det kun er få personer, der fortæller om krisen udadtil. Og at disse personer reelt har viden om krisen. Ofte er formanden eller skolelederen oplagte som talspersoner, men hvis disse ikke har reelt kendskab eller ikke er tilstrækkeligt tilgængelige, kan man udpege andre.

  • Råd: Sørg for, at aftenskolen meget hurtigt udpeger en – maksimalt to personer – der udtaler sig til udenforstående. Fortæl internt i aftenskolen, at det kun er denne person, der bør udtale sig.

Ring efter hjælp

Husk, at DOF altid står klar til at hjælpe medlemsskoler i nød. Uanset om det drejer som om praktisk hjælp til at logge på ASA eller råd til håndtering af en sag. Og medarbejderne svarer også aftener og weekend, hvis der er tale om en alvorlig krise. Ved administrative kriser kan andre DOF-skoler nogle gange hjælpe.

  • Råd: Ring med det samme, I får behov. Hellere en gang for meget, end en gang for lidt.

 

Senest opdateret 21. september 2022

Martinh

Martin Hansen

Kommunikationskonsulent
Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent