Lønsatser i specialundervisningen

Lønsatser

Undervisning 60 min. 

Undervisning 60 min. ekskl. feriepenge
1/4 2019: 387,77 + 51,08 (tillæg) i alt 438,85
1/4 2020: 398,22 + 52,45 (tillæg) i alt 450,67
1/2 2021: 393,95 + 51,89 (tillæg) i alt 445,84

Undervisning 60 min. inkl. feriepenge
1/4 2019: 493,71
1/4 2020: 507,00
1/2 2021: 501,57

Undervisning 55 min. 

Undervisning 55 min. ekskl. feriepenge
1/4 2019: 355,46 + 46,82 (tillæg) i alt 402,28
1/4 2020: 365,04 + 48,08 (tillæg) i alt 413,11
1/2 2021: 361,12 + 47,57 (tillæg) i alt 408,69

Undervisning 55 min. inkl. feriepenge
1/4 2019: 452,56
1/4 2020: 464,75
1/2 2021: 459,77

Undervisning 45 min. 

Undervisning 45 min. ekskl. feriepenge
1/4 2019: 290,83 + 38,31 (tillæg) i alt 329,14
1/4 2020: 298,67 + 39,34 (tillæg) i alt 338,00
1/2 2021: 295,46 + 38,92 (tillæg) i alt 334,38

Undervisning 45 min. incl. feriepenge
1/4 2019: 370,28
1/4 2020: 380,25
1/2 2021: 376,16

Ulempetillæg (mellem kl. 17 - 06)

Ekskl. feriepenge
1/4 2019: 53,70
1/4 2020: 54,61
1/2 2021: 54,56

Inkl. feriepenge
1/4 2019: 60,41
1/4 2020: 61,44
1/2 2021: 61,38

Arbejdstime 

Ekskl. feriepenge
1/4 2019: 180,75
1/4 2020: 185,62
1/2 2021: 183,63

Inkl. feriepenge
1/4 2019: 203,34
1/4 2020: 208,82
1/2 2021: 206,58