Lønsatser i specialundervisningen

Lønsatser

Undervisning 60 min. 

Undervisning 60 min. ekskl. feriepenge
1/10 2022: 406,53 + 53,55 (tillæg) i alt 460,08
1/4 2023:   417,03 + 54,92 (tillæg) i alt 471,95
1/10 2023: 418,42 + 55,11 (tillæg) i alt 473,53

Undervisning 60 min. inkl. Feriepenge
1/10 2022: 517,59
1/4 2023:   530,94
1/10 2023:  532,72

Undervisning 55 min. 

Undervisning 55 min. ekskl. feriepenge
1/10 2022: 372,65 + 49,09 (tillæg) i alt 421,74
1/4 2023:   382,28 + 50,34 (tillæg) i alt 432,62
1/10 2023:  383,55 + 50,52 (tillæg) i alt 434,07

Undervisning 55 min. inkl. Feriepenge
1/10 2022:  474,46
1/4 2023:    486,70
1/10 2023:   488,33

Undervisning 45 min. 

Undervisning 45 min. ekskl. feriepenge
1/10 2022: 304,90 + 40,16 (tillæg) i alt 345,06
1/4 2023:   312,77 + 41,19 (tillæg) i alt 353,96
1/10 2023:  313,82 + 41,33 (tillæg) i alt 355,15

Undervisning 45 min. inkl. feriepenge
1/10 2022: 388,19
1/4 2023:   398,21
1/10 2023:  399,54

Ulempetillæg (mellem kl. 17 - 06)

Ekskl. Feriepenge
1/10 2022: 56,30
1/4 2023:   57,19
1/10 2023:  57,38

Inkl. Feriepenge
1/10 2022: 63,34 
1/4 2023:   64,34
1/10 2023:  64,55

Arbejdstime 

Ekskl. Feriepenge
1/10 2022: 189,49
1/4 2022:   194,39
1/10 2023:  195,03

Inkl. Feriepenge
1/10 2022: 213,18
1/4 2023:   218,69
1/10 2023:  219,41