Politik for registrering af arbejdstid

Med den lovpligtige tidsregistrering skal alle lønmodtagere i Danmark i princippet tidsregistrere fra d. 1/7 2024. En medarbejders registrering af arbejdstid er principielt uafhængig af aflønningen af medarbejderen. Derfor skal aftenskoler også have en politik for arbejdstidsregistrering, der blandt andet udgør en del af dokumentationen for, at aftenskolen har iværksat de nødvendige tiltag for at overholde reglerne i arbejdsmiljø- og arbejdstidsloven.

Det er vigtigt, at aftenskolerne har politikken på plads, så medarbejderne, herunder underviserne, kan tilgå den og se, hvilke regler der gælder på arbejdspladsen. Derudover skal aftenskolen også kunne fremvise den, hvis I bliver bedt om det af for eksempel arbejdstilsynet.

Politikken for registrering af arbejdstid skal blandt andet indeholde:

  • Definition af arbejdstid (og hvad der ikke er arbejdstid)
  • Hvad der skal registreres samt hvordan og hvornår
  • Sanktioner, hvis en medarbejder ikke tidsregistrerer
  • Hvordan aftenskolen kontrollerer de registrerede data (for at sikre dokumentation for overholdelse af reglerne)
  • Hvordan det sikres, at alle data er korrekte
  • Hvordan det sikres, at medarbejderne ikke overskrider reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid, pauser etc.

Ovenstående er eksempler på, hvad en aftenskoles politik for arbejdstidsregistrering skal indeholde, så aftenskolen kan dokumentere, at der er iværksat tiltag, som gør, at medarbejderne kan overholde relevante regler og krav.

Sådan bruger du skabelonen

Skabelonen er lige til at gå til. Denne information ligger på første side og skal ikke være en del af den færdige politik for registrering af arbejdstid. Den er udelukkende forklarende ift. den nye lov, hvad politikken skal indeholde, samt hvordan skabelonen bruges.

På næste side er selve skabelonen, hvor aftenskolen skal tilføje/ændre indhold, så den passer til jeres politik på området. Dele af teksten er markeret med gult, så det tydeligt fremgår, hvor der skal tages stilling til noget, og der skal tilføjes/ændres/slettes indhold.

Når skabelonen er udfyldt – og indholdet på side 1 er slettet – har aftenskolen sin endelige politik for registrering af arbejdstid.

Hent skabelonen for Politik for registrering af arbejdstid (Word)

Senest opdateret 20. juni 2024

Henrik

Henrik Christensen

Sekretariatsleder