Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsloven slår fast at kommunen skal nedsætte et §35 stk. 2 udvalg, hvor de folkeoplysende aktører og kommunen er i dialog om aktuelle emner inden for folkeoplysningsområdet. 

I mange kommuner kaldes det "Folkeoplysningsudvalget", men det kan også hedde noget andet.

I udvalget skal der gives plads til repræsentanter for foreninger, der får tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, inddrages forud for vedtagelsen af folkeoplysningspolitik, budgetlægning og regler for tilskudsfordelingen.

Der er valg til §35, stk.2-udvalget hvert 4. år i forbindelse med kommunalvalgene.