Kørsel, telefon mv.

Skattefri kørselsgodtgørelse

Pr. km indtil 20.000 km om året:
3,44 (1/1 2021)
3,51 (1/1 2022)
3,70 (1/5 2022)

Pr. km over 20.000 km om året: 
1,90 (1/1 2021)
1,98 (1/1 2022)
2,17 (1/5 2022)

Fri telefon, computer og internet

Medarbejderens beskatning pr. år 3.000,00 (3.000,00 i 2021) (indberettes med 250,00 pr. måned)

Hvis der udelukkende er tale om en arbejdstelefon, skal medarbejderen ikke betale skat af den. Medarbejderen skal underskrive en tro- og loveerklæring om, at telefonen er en arbejdstelefon.

Arbejdsgiveren skal jævnligt kontrollere, at der ikke sker afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster".

Fri avis

Hvis der holdes fri avis i arbejdsgiverens interesse og det er nødvendigt til brug for arbejdet, er det skattefrit for lønmodtageren, hvis bagatelgrænsen på 6.600,00 (6.500,00 i 2021) ikke overskrides.

Sundhedsforsikring

Medarbejderen beskattes af værdien af sundhedsforsikringen.

Gaver

Værdi af samlet gavebeløb (ikke kontantgaver og/eller gavekort) 1.200,00. Julegaver må ikke overstige 900 kr. i 2021.

Skattefrie godtgørelser (til ulønnede)

Udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug, pr. år 2.400,00 (2.400,00 i 2021)
Udokumenterede udgifter til kontorartikler m.m., pr. år 1.450,00 (1.450,00 i 2021)

Senest opdateret 23. juni

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent