Kørsel, telefon mv.

Skattefri kørselsgodtgørelse

Pr. km indtil 20.000 km om året:
3,51 (1/1 2022)
3,70 (1/5 2022)
3,73 (1/1 2023)

Pr. km over 20.000 km om året: 
1,98 (1/1 2022)
2,17 (1/5 2022)
2,19 (1/1 2023)

Fri telefon, computer og internet

Medarbejderens beskatning pr. år 3.100,00 (3.000,00 i 2022) (indberettes med 258,33 pr. måned)

Hvis der udelukkende er tale om en arbejdstelefon, skal medarbejderen ikke betale skat af den. Medarbejderen skal underskrive en tro- og loveerklæring om, at telefonen er en arbejdstelefon.

Arbejdsgiveren skal jævnligt kontrollere, at der ikke sker afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster".

Fri avis

Hvis der holdes fri avis i arbejdsgiverens interesse og det er nødvendigt til brug for arbejdet, er det skattefrit for lønmodtageren, hvis bagatelgrænsen på 6.700,00 (6.600,00 i 2022) ikke overskrides.

Sundhedsforsikring

Medarbejderen beskattes af værdien af sundhedsforsikringen.

Gaver

Værdi af samlet gavebeløb (ikke kontantgaver og/eller gavekort) 1.300,00. Julegaver må ikke overstige 900 kr.

Skattefrie godtgørelser (til ulønnede)

Udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug, pr. år 2.450,00 (2.450,00 i 2022)
Udokumenterede udgifter til kontorartikler m.m., pr. år 1.500,00 (1.5000,00 i 2022)

Senest opdateret 17. januar 2023

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent