Overblik- typer af satser

I dette afsnit kan du finde alle de satser, der bruges i administrationen af aftenskolen lige fra løn og sygedagpenge til Copydan og mellemkommunal refusion.

Det er kun satserne, du finder her, hvis du ønsker information om, hvordan de bruges, kan du med fordel orientere dig i de øvrige punkter i kapitlet Løn og ansættelse.

Satser - løn og ATP

Lønsatser for lærere og ledere samt ATP.

Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Satser for, hvad der kan beregnes tilskud til i henhold til folkeoplysningsloven.

Satser - sygedagpenge, G-dage og bidrag

Satser for hvor meget skal ansatte have ved sygdom og jobophør. Desuden satser på bidrag, der automatisk opkræves ift., hvor meget der betales til ATP.

Satser - skattemæssige

Kørselsgodtgørelse, fri telefon, sundhedsforsikring mm. 

Satser - Copydan, lokaletilskud, mellemkommunal refusion, fleksibel tilrettelæggelse

Diverse satser

Satser - løn kompenserende specialundervisning

Forskellige lønsatser, der knytter sig til kompenserende specialundervisning.

 

Senest opdateret 13. september 2022

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent
Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent