Aftenskolens lovgrundlag

Aftenskoler er underlagt en række love, der er mere eller mindre specielle for området. Først og fremmest er Folkeoplysningsloven samt de dertil hørende bekendtgørelse og lønbekendtgørelse helt centrale for aftenskolernes virke.

Men en aftenskole er også en virksomhed med ansatte, og derfor er der en række andre love og regler, der også har stor indflydelse på skolelederens opgave og aftenskolens virke.

Under Løn og ansættelsesvilkår kan du læse om de særlige vilkår, som skal efterleves, når man udbyder aktiviteter med støtte i henhold til Folkeoplysningsloven.

Her kan du finde oplysninger om en række andre love og regler, der også gælder.

 

Senest opdateret 23. juni 2022

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent