Nedsat deltagerbetaling

Kommunen kan vælge at yde særlige tilskud (folkeoplysningsloven § 8a) til at nedsætte deltagerbetalingen for særlige målgrupper. Det kan være til pensionister, arbejdsløse, studerende og andre med lav indtægt. Det er kommunalbestyrelsen, som sætter regler og rammer for, om og hvordan de yder disse tilskud samt hvilken dokumentation, de har brug for. Nogle kommuner yder også de særlige tilskud til deres borgere på kurser i andre kommuner.

Det er aftenskolen, som skal give rabatten på deltagerbetalingen og efterfølgende indhente det særlige tilskud hos kommunerne. Hele tilskudsbeløbet skal anvendes direkte til nedsættelse af egenbetalingen for den enkelte deltager, som har krav på at få rabatten.