Medarbejdere

Senest opdateret 14. februar 2024

Henrik

Henrik Christensen

Sekretariatsleder

Overordnet økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar.

Sekretær for hovedbestyrelse

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig

Generel administration og kontingentindberetninger, bogføring af skoleregnskaber, tryk og forsendelser, indkøb, administration af puljer og eksterne kurser, ajourføring af medlemsdatabase herunder ind- og udmeldelser, forsikringer.

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent

Ansvarlig for bogføring og regnskab samt lønkørsel internt i DOF og for medlemsskolerne

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent

Vejledning om aftenskolevirksomhed herunder lovgivning, tilskudsregler, administration, foreningsdannelse, udvikling, forenings- og bestyrelsesarbejde og alt muligt andet - både i forhold til medlemsskoler og potentielle, nye medlemmer.

Facilitator på bestyrelsesseminarer eller udviklingsmøder, underviser på kurser i lov og administration og giver inspiration til debatarrangementer og fleksible tilrettelæggelsesformer samt understøtter forskellige netværk. 

Sekretær for regionsbestyrelserne i Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark samt medlem af Sundheds- og Bevægelsesudvalget (SBU).

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent

Udviklings- og projektarbejde samt vejledning af foreninger, foreningsudvikling, bestyrelseskurser og strategiprocesser samt ledernetværk og -kurser.

Konsulent på handicapområdet: love og regler, tilgængelighed og ledelsessparring.

Sekretær for Udvalget for handicap og særlig tilrettelæggelse (UHS).

Kathrine

Kathrine Egemar

Webkonsulent og grafiker

Hjælp til medlemsskolernes hjemmesider i VuptiWeb med fokus på opbygning af struktur og layout (ikke almindelig support).

Grafisk layout til diverse foldere, flyers og plakater samt opsætning og layout af Spektrum.

Ansvarlig for opbygning og videreudvikling af VuptiWeb, kontakt med udviklere samt test og undervisning i brugen af VuptiWeb.

Cecilie

Cecilie Lunding Korsgaard

Digital markedsføringskonsulent

Support og undervisning i digital markedsføring (strategi, sociale medier, søgemaskineoptimering mv.).

Martinm

Martin Michel

IT-konsulent

IT-support til sekretariat og support og undervisning til medlemsskoler (ASA og DOFPro), vejledning om og videreudvikling af administrationssystem.

Martinh

Martin Hansen

Kommunikationskonsulent

Overordnet ansvarlig for kommunikation (herunder strategi, design, hjemmeside, nyhedsmails, presse mm.), redaktør på Spektrum, vejledning og undervisning til medlemsskoler om kommunikation.

Medarbejderrepræsentant i hovedbestyrelsen, sekretær for regionsbestyrelserne på Sjælland og Hovedstaden.

Lis

Lis Schlotfeldt

Kursusmedarbejder

Ansvarlig for interne kurser og bestillingskurser, kursus- og intern administration, ad hoc-opgaver og projektarbejde.

Sekretær i Sundheds- og bevægelsesudvalget (SBU).

Dejan3

Dejan Fontana

IT-ansvarlig

Overordnet projektledelse på IT-området både i forhold til sekretariat og medlemsskoler, udvikling, leverandørkontakt, indkøb og support.