Du er her: Om DOF » Medarbejdere

Medarbejdere

Henrik Christensen

Sekretariatsleder

Overordnet økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar, sekretær for landsstyrelse, forretningsudvalg og Teknologi- og Kommunikationsudvalget (TKU)

Dejan Fontana

IT-ansvarlig

Overordnet projektledelse på IT-området både ift. sekretariat og medlemsskoler, udvikling, leverandørkontakt, indkøb og support, medlem af Teknologi- og Kommunikationsudvalget (TKU)

Jytte Andersen

Konsulent

Ansvarlig for bogføring og regnskab samt lønkørsel internt i DOF og for medlemsskolerne

Lars Refsing

Fuldmægtig

Administration, kontakt til medlemsskoler, trykning, forsendelse og indkøb

Lis Schlotfeldt

Kursusmedarbejder

Kursusmedarbejder, intern administration og ad hoc-opgaver. Sekretær i Sundheds- og bevægelsesudvalget (SBU).

Martin Michel

IT-konsulent

70 20 60 20 #3

IT-support til sekretariat og support og undervisning til medlemsskoler (DOFPro og VuptiWeb), vejledning om og videreudvikling af administrationssystem

Martin Thirstrup Hansen

Kommunikationskonsulent

Ansvarlig for DOF's kommunikation (strategi, design, hjemmeside, nyhedsmails, presse mm.), redaktion af Spektrum (medlemsblad), vejledning og undervisning til medlemsskoler om kommunikation, ansvarlig for e-læring, medlem af Teknologi- og Kommunikationsudvalget (TKU) og medarbejderrepræsentant i Landsstyrelsen

Niels-Anton Svendsen

Konsulent (deltidsansat)

Skolevejledning inden for handicap- og specialundervisning, kontakt til handicaporganisationer, sekretær for Handicap- og Specialundervisningsudvalget (HSU)

Pernille Marstrand

Musik- og kulturkonsulent

Faglig vejledning, kontakt til kor og orkestre, vejledning af nye medlemsskoler, sekretær for Musik- og Kulturudvalget (MKU)

Robin Kristiansen - SYGEMELDT

Skolekonsulent

Vejledning om aftenskolevirksomhed (økonomi, ansættelse, markedsføring og pressekontakt); Folkeoplysningslov (vedtægter, foreningsforhold og bestyrelsesarbejde); vejledning, ideudvikling og sparring omkring debatarrangementer; design og layout af aftenskolebrochurer; foto og video, undervisning og oplæg om aftenskoleforhold og udvikling

Kirsten S Knudsen

Foreningskonsulent

Vejledning af foreninger, foreningsdannelse og foreningsudvikling samt projektarbejde primært inden for handicap- og specialundervisningsområdet. Medlem af Handicap- og Specialundervisningsudvalget (HSU)

Kathrine Egemar

Webkonsulent og grafiker

Hjælp til medlemsskolernes hjemmesider i VuptiWeb med fokus på opbygning af struktur og layout (ikke almindelig support), grafisk layout til diverse folder, Spektrum mv., samt deltager i IT-udviklingen.

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent

Vejledning om aftenskolevirksomhed herunder lovgivning, udvikling, forenings- og bestyrelsesarbejde. Sekretær for Regionskredsbestyrelserne i Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark samt Sundheds- og Bevægelsesudvalget (SBU).