Undervisningslektion

Jf. lønbekendtgørelsen § 9 defineres en undervisningslektion således:

En undervisningslektion er på 45 minutter.

For hver undervisningslektion ydes betaling for 1,6 arbejdstime

Lønnen for en undervisningslektion omfatter foruden selv undervisningen:

  • fælles planlægning samt planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen
  • medvirken ved visse pædagogisk-administrative funktioner i tilknytning til undervisningen som fx forløbsbeskrivelse, fremmødelister o.l.
  • pauser

Løncirkulæret definerer ikke pausernes længde, de aftales ved ansættelse af den enkelte lærer eller i generelle vilkår, som omhandler alle lærere på skolen. 

Når der i Folkeoplysningsbekendtgørelsen bruges begrebet "undervisningstimer", er der tale om lektioner af 45 minutters varighed efter ovenstående retningslinjer.

Se den aktuelle sats for lektionsløn her

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent
Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent