Forsikringer

Forsikring af ansatte

Alle medlemsskoler har automatisk en erhvervsansvarsforsikring samt den lovpligtige arbejdsskadesforsikring for ansatte gennem DOF's kollektive forsikring.

Det betyder, at den enkelte medlemsskole er dækket i forhold til det erstatningsansvar, skolen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter. 

Læs evt. mere om lovpligtige forsikringer i Aftenskolehåndbogen.

Løsøreforsikring

DOF dækker ikke forsikring af løsøre, bygninger med videre. Skolerne skal selv sørge for forsikringer herfor, men DOF’s forsikringsselskab giver gerne et godt tilbud, hvis man fortæller, man er medlem af DOF.

Rejseforsikring

DOF's kollektive forsikring indeholder ikke en rejseforsikring, men DOF kan tilbyde en erhvervsrejseforsikring i det omfang, sekretariatet ikke benytter rejseforsikringen fuldt ud.

Ordningen går ud på, at medlemsskoler kan indberette rejseaktivitet til udlandet for de af deres ansatte, som rejser i embeds medfør. Forud for rejsen skal medlemsskolerne til DOF indberette navn på medarbejderen. Derudover skal oplyses tid og sted for rejsen.

Andre forsikringer

Gennem DOF's forsikringsselskab kan der også opnås rabatter på en række andre forsikringer:

  • bygningsforsikring
  • løsøreforsikring
  • kollektiv ulykkesforsikring (elever)
  • it-forsikring

Senest opdateret 27. juli 2022

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig