Skemaer

Herunder har vi samlet de forskellige skemaer, vi bruger i DOF. Find flere informationer om de områder, skemaerne omhandler på de respektive steder på hjemmesiden:

DOF's organisering >

Kursusvirksomhed >

Puljer og fonde >

Lønkørsel >

Indberetning

Indberetningsskema 2023

Skema til indberetning af skolens aktiviteter i 2023 - samt vejledning.

Indberetningsskema (pdf) >
Vejledning til indberetningsskema (pdf) >

Pexels Pixabay 159760

Skemaer for Lokalforeningspuljen

Følgende skemaer skal benyttes i forbindelse med OF's Lokalforeningspulje:

Ansøgningsskema >
Erklæring om anvendelse af tilsagnsmidler >

Pexels Pixabay 159760

Skemaer Initiativpuljen

Følgende skemaer skal benyttes i forbindelse med DOF's Initiatvipulje:

Ansøgningsskema >
Afrapporteringsskema >

Pexels Pixabay 159760

Lønskemaer

Følgende skemaer bruges i forbindelse med lønkørsel i DOF:

Lønindberetningsskema >
Læreroplysningsskema >

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig