Krav til arbejdsmiljø

Aftenskolen er arbejdsgiver for undervisere, skoleleder og eventuelle andre ansatte, og skal derfor leve op til reglerne i Arbejdsmiljøloven.

Loven stiller tre helt centrale krav til jer som arbejdsgiver:

  1. I skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) sammen med dine ansatte
  2. I skal afholde et årligt møde, hvor I taler om jeres arbejdsmiljø
  3. I skal oplære og instruere medarbejdere

Arbejdstilsynet (AT) har en lang række materialer og guides, som kan være en god hjælp til arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed.

Er du ny leder eller bestyrelsesmedlem, kan du søge inspiration i deres Guide til nye arbejdsgivere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Hvis der er 10 eller flere ansatte, skal man sørge for at etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvor medarbejderne er repræsenteret. Ved sæsonbetonet virksomhed vil en AMO dog ikke få en rimelig funktionsperiode, derfor gælder det, at visse virksomheder kun skal oprette en AMO, når 10 eller flere ansatte er beskæftiget samtidigt i mindst 3 ud af 12 sammenhængende måneder. Det vil gælde for nogle aftenskoler, men ikke alle.

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV)

APV'en skal udformes med fokus på arbejdets art, arbejdsstedets indretning samt virksomhedens størrelse og organisering. Den skal forholde sig til de arbejdsmiljøproblemer, der er i virksomheden, samt hvordan de løses.

Der er ingen form- eller metodekrav til hvordan en APV udformes, men der er krav om, at den indeholder:

  • En kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
  • En beskrivelse og vurdering af problemerne og deres årsager.
  • En prioritering og opstilling af handlingsplan til løsning af problemer, som ikke kan løses umiddelbart.
  • Retningslinjer for ansvaret for handlingsplanen, dens udførelse og kontrollen heraf.

APV'en skal være tilgængelig i virksomheden, men den skal ikke sendes til eller godkendes af Arbejdstilsynet.

Handlingsplanen skal justeres, når der sker ændringer i arbejdsforholdene (og mindst hvert tredje år).

Skemaer

Her kan du se et eksempel på et skema til APV. Skemaet kan ændres efter behov.

En APV skal efterbehandles og man skal lave en handleplan med prioritering af hvilke udfordringer man arbejder med. Du kan finde et eksempel på skema til handleplan her.

APV i kommunale lokaler

Aftenskoler, der har aktiviteter i lokaler, der også benyttes af andre, skal samarbejde med de øvrige brugere og ejere af lokalerne om arbejdsmiljø og APV.  Det betyder, at aftenskoler - evt. via folkeoplysningsudvalget/lokaleforvaltningen - bør indgå et samarbejde med den kommunale sikkerhedsorganisation. Det er imidlertid ikke muligt for aftenskolerne at overdrage ansvaret til hverken kommunen eller andre. Aftenskolen har med andre ord pligt til selv at sørge for at det sker.

Senest opdateret 23. august 2023

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent