Forening og bestyrelse

For at få tilskud eller få anvist lokaler jf. folkeoplysningsloven skal man være en godkendt folkeoplysende forening. På disse sider omtales de generelle krav til foreningen. Dette er med andre ord et afsnit, der i høj grad henvender sig til aftenskolens bestyrelse - men det er naturligvis også vigtigt, at skolelederen kender til indholdet.

Desuden er der en række praktiske forhold, som kan variere imellem de enkelte kommuner. Derfor skal man også henvende sig til den instans i sin lokale kommune, som varetager det folkeoplysende arbejde.

I folkeoplysningsloven er folkeoplysende foreninger inddelt i to hovedområder (Folkeoplysningsloven §4 stk. 1), som har forskellige formål og regelsæt, og som derfor er vigtige at skelne imellem:

1) Den folkeoplysende voksenundervisning – primært aftenskoler (Kapitel 4)
2) Frivillige folkeoplysende foreninger – primært idrætsforeninger (Kapitel 5)

Senest opdateret 15. september 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent