Lokaletilskud

Anvisning af offentlige lokaler

Kommunen skal stille egnede offentlige lokaler til rådighed til folkeoplysende virksomhed. Det er lokaler, som ligger i kommunen og tilhører enten kommunen, offentlige uddannelsesinstitutioner, regionen eller staten.

Lån af offentlige lokaler inkl. el, varme, rengøring og fornødent udstyr er som udgangspunkt vederlagsfri. Ved anvisning af lokaler skal der, så vidt det er muligt, tages hensyn til, om de ligger i rimelig nærhed i forhold til deltagerne. Anviste lokaler m.v. skal være anvendelige og hensigtsmæssige til den konkrete undervisning eller aktivitet, der skal finde sted. Det er kommunen, som endeligt beslutter hvilke lokaler, der anvises, og med få undtagelser også på hvilke dage og tidspunkter. 

Prioritering

Loven angiver en prioriteret rækkefølge for anvisning af lokaler:

  1. Aktiviteter for børn og unge.
  2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
  3. Aktiviteter for voksne.

Dog skal anvisningen af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, normalt ske før anden anvisning.

Indretning og tilknyttede lokaler

Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Det samme gælder for tilknyttede lokaler som f.eks. omklædning, redskabsrum etc. 

Tilskud til egne eller lejede lokaler

I de tilfælde, hvor der ikke kan stilles offentlige lokaler til rådighed for undervisningen, har skolen ret til at få tilskud til egne eller lejede lokaler.

  • Til almindelige lokaler uden særligt udstyr yder kommunen et tilskud på mindst 75% af driftsudgifterne, dog er der fastsat et udgiftsloft for driften/lejen af et almindeligt lokale.
  • Til faglokaler fastsætter kommunalbestyrelsen selv reglerne for lokaletilskud, som angives i kommunens tilskudsordning. 

Betingelse for lokaletilskud

For at kunne modtage tilskud til private lokaler, skal skolen opfylde lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke et krav, at der modtages tilskud til undervisningen eller aktiviteten.

Gebyrregler

I nogle kommuner opkræver man et gebyr for lån af de offentlige lokaler. Er dette tilfældet, skal hele beløbet, som opkræves, anvendes til lokaletilskud til andre aftenskoler i kommunen. Gebyret er således ikke lokaleleje, men fungerer som en udligningsordning mellem aftenskoler. Det kan f.eks. være en fordel hvis "gamle" skoler har vundet hævd på de offentlige lokaler, som gør, at nye skoler må ud og leje private lokaler. 

Senest opdateret 23. juni 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent