Sådan fungerer DOF's lønkørsel

Lønnen anvises fra skolens egen bankkonto til lærernes bankkonti og er altid til disposition den sidste hverdag i måneden.

Der skal laves en aftale om OverførselsService, som skal godkendes af både skolens bank og OverførselsService, før lønkørsel kan gå i gang. Denne aftale skal skolen selv lave. Gå ind på overfoerselsservice.mastercard.com og opret aftale. Når systemet spørger om dataleverandør, er det Intect, der skal skrives ind. Deres CVR.nr. er 37 03 50 84.

DOF skal have oplysninger på alle lønmodtagere (Se Læreroplysningsskema længere nede).

Hver måned skal der indberettes cpr.nr. samt antal timer på de personer, der skal have løn udbetalt (se Lønindberetningsskema herunder). Skemaet skal indsendes forud for hver lønkørsel.

Hvis skolen indberetter løn via ASA, er fremgangsmåden lidt anderledes, men det oplyses til den enkelte skole.

Skolelederen vil som udgangspunkt få læseadgang til lønprogrammet Intect, hvilket betyder, at lederen hver måned kan udskrive de bilag, der måtte ønskes.

Medarbejdere kan, via sin mailadresse, se sin lønseddel i Intects app.

Der afregnes automatisk A-skat, AM-bidrag og feriepenge hver måned. ATP bliver afregnet kvartalsvis.

Alt vedr. løn indberettes til e-lndkomst.

Det er vigtigt, at skolen ved hver udbetaling tjekker, at alle beløb bliver hævet fra skolens konto. DOF får ikke besked, hvis noget går galt i betalingen.

Hvis skolen bruger ASA, så trækker vi alle oplysninger vedrørende underviserne (læreroplysninger+ lønindberetning) direkte fra systemet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du får gjort lønnen klar via ASA, så skal du kontakte supporten.

Senest opdateret 22. august 2022

Pexels Pixabay 159760

Lønskemaer

Følgende skemaer bruges i forbindelse med lønkørsel i DOF:

Lønindberetningsskema >
Læreroplysningsskema >

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent
Martinm

Martin Michel

IT-konsulent