Medlemmer

Folkeoplysning bygger på demokrati og fællesskab (Folkeoplysningsloven § 1), og derfor skal aftenskoleforeningen have et godt fundament af medlemmer. 

Medlemmer af en aftenskoleforening kan være både enkeltpersoner eller foreninger/organisationer.

Det skal fremgå af vedtægten, hvem der kan blive medlem, og hvordan man bliver det, samt hvem der har møde- og stemmeret (det sidste gælder især, hvis man har mulighed for at have foreninger og organisationer som medlemmer).

Medlemmer skal selv aktivt melde sig ind i foreningen. Som underviser eller deltager på et hold er man således ikke automatisk medlem af foreningen.

Generalforsamlingen fastsætter et kontingent, som gerne må være 0 kr. Medlemskontingentet må ikke forveksles med deltagerbetaling for at gå på et kursus. Deltagerbetaling fastsættes altid af bestyrelsen og/eller skolelederen.

Det er medlemmerne, som indkaldes til generalforsamling og vælger bestyrelsen. 

Medlemmer

  • Inviteres til generalforsamling.
  • Vælger bestyrelsen.
  • Betaler kontingent til foreningen (evt. 0 kr.), som fastsættes af generalforsamlingen. 
  • Medlemmer kan bestå af personer eller foreninger/organisationer jf. vedtægterne. 

Deltagere

  • Inviteres til eventuelt deltagermøde.
  • Vælger en deltagerrepræsentant til bestyrelsen.
  • Betaler deltagerbetaling for at gå på et kursus. Deltagerbetalingen fastsættes af bestyrelsen/skolelederen.
  • Kurser er åbne for alle (kurser kan tilrettelægges for en særlig målgruppe).

 

Senest opdateret 22. juni 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent