Leder- og bestyrelsesmedlemskurser

DOF's sekretariat udvikler leder- og bestyrelseskurser på baggrund af erfaringer, ønsker og behov på de lovområder, landsorganisationen er knyttet til.

Formålet med disse kurser er at uddanne og opdatere skolelederes samt bestyrelsesmedlemmers viden om det folkeoplysende felt og de spilleregler, der knytter sig til lovene. Endvidere gennemføres kurser for medlemsskolernes bestyrelser med formålet at tydeliggøre bestyrelsens rolle og ansvar og inspirere til udvikling af voksenundervisningsforeningernes organisatoriske område.

Kurserne gennemføres hovedsageligt af ansatte i DOF.

Deltagerbetalingen holdes på et meget lavt niveau, idet vi ønsker, at så mange skoleledere og skolebestyrelsesmedlemmer som muligt deltager på disse kurser, og at det ikke er økonomien i den enkelte skole, der forhindrer deltagelse.

Du finder alle de aktuelle kurser her.

Senest opdateret 21. juni 2022

Lis

Lis Schlotfeldt

Kursusmedarbejder