Om DOF

Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for aftenskoler, der ønsker at udbrede folkeoplysning på et frit og neutralt grundlag - uafhængigt af partipolitik.  

DOF's landsorganisation omfatter omkring 280 aftenskoleforeninger samt enkelte daghøjskoler og sprogskoler fordelt over hele Danmark. DOF's skoler forestår årligt undervisning for ca. 160.000 holddeltagere.  

Landsorganisationen støtter medlemsskolerne i deres daglige virke på en lang række områder. Der sker ved på den ene side at give rådgivning, inspiration, viden, projektstøtte og netværk til medlemsskolerne og på den anden side at arbejde for bedre rammer for aftenskolerne på det politiske niveau – både lokalt og nationalt.

Senest opdateret 5. december 2022

DOF - Danish adult learning association

DOF is a national association of evening schools conducting non-formal adult education (Folkeoplysning). We aim to provide lifelong learning on an open and neutral basis – independent of party political ideology.

DOF comprises around 280 member schools throughout Denmark. All in all, around 160,000 participants attend courses at our schools every year.

DOF’s main goals are to help these schools in their daily challenges, making it easier for them to run their education activities. We do this by providing advice, inspiration, knowledge, project funding, and networking activities for the schools. At the same time, we lobby politicians and officials at the local and national level to create better opportunities for our member schools.

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig