Hop med på medlemsvognen

Skrevet af:

Kirsten S. Knudsen, Foreningskonsulent

Udgivet 18. september 2023

Medlemmer kan styrke din aftenskole og skabe mere synlighed omkring den. Tag din bestyrelse under armen og deltag i DOF’s medlemsprojekt.

Med projektmidler fra DFS, sekretariatets og skolernes arbejdsindsats, arbejder vi fortsat på at sætte fokus på, hvordan medlemmer i aftenskolens forening kan styrke aftenskoleforeningernes nutid og fremtid. I løbet af 2022 løb vi projektet ”Aftenskolens medlemmer” i gang i DOF, og det fortsætter henover 2023-24.

Hvad laver vi egentlig i projektet?

I projektet arbejder vi med inspiration til, hvordan man kan gøre foreningen stærkere og mere synlig gennem medlemsinvolvering. Vi arbejder også med udvikling af modeller for medlemsengagement og indsamler ideer til aktiviteter med medlemmer.

Vi har set på, hvordan man gør det nemt at blive og forblive medlem, og hvordan man kan bruge medlemsaktivitet og engagement til at løfte det politiske arbejde i kommunen med at sikre aftenskolernes eksistensvilkår.

Mere intern konsulentbistand

I projektets start havde vi hyret Torben Stenstrup som ekstern konsulent, men efter hans tiltræden som formand for Dansk Oplysnings Forbund, er det ikke længere en mulighed. Derfor har vi nu skruet op for den interne konsulentstøtte til skolernes projekter, så vi kan afsætte mere tid til at støtte den enkelte skoles projekt.

Vi har også mulighed for at samle flere interesserede skoler et sted i jeres nærhed, og vi vil stadig invitere til seminar, workshops og inspirationsoplæg. Kan man ikke deltage i et af de annoncerede møder, er det ikke nogen forhindring for at komme med på vognen, så tag endelig fat i os i sekretariatet, så laver vi en plan sammen med jer.

(Artiklen forsætter efter billedet).

Torben Stenstrup igang med at forklare processen.

Torben Stenstrup igang med at forklare processen.

Vil I være med?

Projektet har ikke en fast slutdato, da vi fortsætter med at have fokus på medlemmer og aktiviteter i lang tid fremover. Det betyder også, at det ikke er for sent at gå i gang, og at man stadig kan nå at være med!

Det væsentligste for at deltage er, at bestyrelsen har lyst til at være med, da det jo handler om foreningens kerne.

Hvis I er i tvivl, vil vi gerne komme og være med til at afklare, om det er noget for jer. Hvis jeres bestyrelse allerede er interesserede i at høre mere om hvorfor og hvordan, kommer vi gerne ud til jer og laver en introduktion med inspiration til at komme i gang.

Det står jer frit for, hvor meget I vil sætte i gang og hvordan, og vi hjælper gerne med at lave en plan for Boksdet.

Inspiration fra medlemsskolerne

Princippet i projektet har fra første færd været, at det skal være nemt at deltage, og det skal være skolens tempo, der er afgørende for indsatsen.

For at sætte fokus på store og små aktiviteter, og hvordan de har virket, arbejder vi i øjeblikket på en række små fortællinger, og her i dette Spektrum kommer de første. Nogle er fra skoler, der deltager i projektet, andre vil være fra medlemsskoler, som ikke laver projekt, men som på andre måder arbejder med medlemskab og engagement.

Fortællingerne vil løbende blive lagt på Inspirationssiden på hjemmesiden, hvor vi også løbende lægger spørgsmål og svar om relaterede emner