Løn og ansættelse

Som ansat i en aftenskole der får tilskud til aktiviteterne, er man underlagt reglerne i folkeoplysningsloven og den tilhørende lønbekendtgørelse. Det betyder at der er helt specifikke krav til løn og arbejdsforhold, som du kan læse mere om på disse sider.

Se lønbekendtgørelsen her

Desuden er skolen som arbejdsgiver underlagt en række generelle forpligtelser, der er beskrevet i afsnittet Lovgrundlag.

Senest opdateret 18. september 2022

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent