Rygeloven- en del af arbejdsmiljøet

Lov om røgfri miljøer 

Som en del af arbejdsmiljøet er arbejdsgiveren forpligtet til at udarbejde en rygepolitik for arbejdspladsen.

Rygepolitikken skal som minimum indeholde følgende to elementer:

a) Oplysninger om, hvorvidt der må ryges på arbejdspladsen 

b) Oplysninger om konsekvenserne ved rygning i strid med rygepolitikken. 

Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle ansatte. Har skolen udarbejdet ”vilkår for ansættelse” eller en personalehåndbog, vil det være relevant at skrive reglerne om rygning her.

Ligesom i arbejdsmiljølovgivningen er det arbejdsgiveren, der skal sørge for at reglerne overholdes. Arbejdsgiveren skal skride ind over for overtrædelser.

Det er Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med overholdelse af reglerne om røgfri miljøer på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet skal gøre dette i forbindelse med deres normale tilsynsbesøg - og det kan være forbundet med bødestraf at overtræde rygeloven.

Se loven her