Tilskudsregnskab

Aftenskolen skal udarbejde et tilskudsregnskab for de modtagne tilskudsmidler i året. Det er kommunalbestyrelsen, som fastsætter regler for udarbejdelsen af tilskudsregnskabet. Typisk vil kommunen udsende et skema, som aftenskolen skal benytte. Tilskudsregnskabet skal altid underskrives af hele bestyrelsen, som er ansvarlig for anvendelsen af tilskuddet.

Indholdet i tilskudsregnskabet

Et tilskudsregnskab deles op i

  • Regnskab for debatskabende aktiviteter svarende til 10% af aftenskolens bevilligede tilskudsramme.
  • Opgørelse over de resterende 90% af aftenskolens bevilligede tilskudsramme til undervisning anvendt til undervisning, studiekredse, foredrag og fleksibelt tilrettelagt undervisning. Størrelsen af den samlede deltagerbetaling skal ligeledes angives.
  • Opgørelse over lokaletilskud.

Hvis man har haft fleksibelt tilrettelagt undervisning, må denne del ikke overstige 40% af tilskudsrammen til undervisning, og forbruget skal fremgå særskilt af tilskudsregnskabet.

Kommunale krav

Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de gældende kommunale regler.

Kommunen kan:

  • stille krav om registreret eller statsautoriseret revision ved store tilskudsbevillinger.
  • fastsætte formkrav og frister for aflæggelse af tilskudsregnskab.
  • forlange tilbagebetaling af tilskud, som ikke er anvendt i overensstemmelse med love og regler. Beløbet kan evt. modregnes i det kommende års tilskud.
  • forlange de oplysninger, som er nødvendige for at vurdere, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne.
  • rejse krav mod foreningen eller i yderste konsekvens mod bestyrelsen (folkeoplysningsloven § 31).

Eksempel på tilskudsregnskab

Hvis kommunen ikke har retningslinjer eller skemaer for tilskudsafregning, kan et af disse anvendes:

KL's standardskema 

Standard tilskudsafregning (Excel)

Senest opdateret 1. august 2023

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent