DOF's Musikpulje - støtte til aftenskolens kor og orkestre

Musikpuljens formål

Musikpuljen har primært til formål at hjælpe medlemsskoler til en øget synlighed ved at skolen kan appellere til et bredere publikum til en koncert med et af skolens musikhold (kor eller orkester).

Puljen understøtter også DOF's medlemsskoler i at gøre det attraktivt for kor og orkestre at være i aftenskolen.

Musikpuljens anvendelse

Musikpuljen kan yde tilskud til honorarudgifter til følgende:

 • Medvirkende solist(er) og/eller akkompagnatør(er) ved koncert med skolens kor/orkester
 • Ekstern instruktør/gæstedirigent eller lignende til inspirationsarrangement for og med skolens kor/orkester
 • Fotograf/lydtekniker el. lign. i forbindelse med optagelse eller livestreaming af koncert med skolens kor/orkester

Bemærk: Der gives ikke tilskud til kørsel, forplejning eller til længerevarende undervisningsforløb.

Musikpuljens vilkår og betingelser

 1. DOF's pulje til DOF's medlemmer: Kun aftenskoler, der er medlemmer af DOF, kan søge Musikpulje
 2. Puljen søges af aftenskolens leder - eller evt. formanden for aftenskoleforeningen - ikke det enkelte ensemble (kor/orkester)
 3. 'Eksterne medvirkende': Støtten gives som støtte til løn eller honorar eller til udgifter afholdt via faktura med CVR.nr.  - til én eller flere eksterne medvirkende (f.eks. solist, akkompagnatør eller gæsteinstruktør) - og altså ikke til holdets faste underviser (dirigent/akkompagnatør).
 4. Etablerede kor/orkestre: Der kan ansøges til arrangementer for/med et eller flere af aftenskolens hold, der allerede er etableret som kor eller orkester med fortløbende undervisning. Der kan ikke søges tilskud til ’ad hoc-ensembler’, fx. åbne workshops, der sammensættes til lejligheden og som retter sig mod andre ensembler end aftenskolens - med mindre, de øvrige ensembler også medvirker i finansieringen. Der skal i givet fald gøres opmærksom på dette og vedlægges budget for dette sammen med ansøgningen.
 5. Aftenskolens leder: Det er aftenskolens leder, der indgår aftale med og aflønner den eller de medvirkende.
 6. Tilskuddet går til aftenskolen: Støtte fra Musikpuljen kan alene udbetales til aftenskolen, ikke til koret eller orkestret.
 7. Meddel ændringer: Der kan ikke ydes mere støtte, end der har været løn-/honorarudgifter for. Er udgifterne til de eksterne medvirkende lavere end forventet ved ansøgning, skal dette meddeles ved afrapporteringen (se herunder).

Hvor meget kan jeg søge?

Der er ingen begrænsning på hvor ofte, en medlemsskole kan søge puljen – der kan maksimalt bevilges i alt 4000,- hvert andet år til det enkelte hold (et kor eller et orkester).

Støtten udbetales efter arrangementets afvikling, når skolens leder har udbetalt løn/honorar til den/de medvirkende.

Hvornår kan jeg søge?

Musikpuljen kan søges løbende, men puljemidlerne er delt i 1. halvår og 2. halvår i det indeværende år. Ansøgning for arrangementer for 1. halvår 2024 åbner op 15. oktober 2023 og 2. halvår 2024 åbner 15. april 2024.

Først-til-mølle: Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages.

Markedsføring og afrapportering

 1. Markedsføring: Ved koncerter eller tilsvarende skal skolen markedsføre begivenheden (f.eks. via annoncer, Facebook, programmer, plakater).
 2. Logo: Til denne markedsføring skal DOF’s logo med teksten ”Støttet af DOF’s Musikpulje” ALTID anvendes - dette hentes nederst på denne side.
 3. Gratis layout og tryk: Som en del af bevillingen yder DOF støtte til markedsføring i form af gratis layout og tryk af op til 150 programmer og 10 plakater. Sæt X i ansøgningen - og kontakt grafiker Kathrine Egemar i god tid inden, materialet skal være klar.
 4. Støtten kan udbetales, når arrangementet er afviklet, markedsføringen er indsendt til DOF, og den/de eksterne medvirkende har modtaget løn eller honorar.
 5. Meddel ændringer: Er udgifterne til de eksterne medvirkende lavere, end forventet ved ansøgning, skal dette meddeles ved afrapporteringen.
 6. Afrapportering sker pr. mail til Lars Refsing – senest 2 måneder efter afviklet arrangement og inden 31. januar i efterfølgende kalenderår.
 7. Dokumentation for PR: Dokumentation for markedsføringen (plakat, program, annonce eller tilsvarende) indsendes elektronisk til Pernille Marstrand.

Indberetning til SKAT: Det er skolens ansvar, at den eller de medvirkende solister, instruktører etc. får udbetalt det aftalte honorar, at det sker gennem aftenskolen (og ikke via evt. tredje part, f.eks. koret/orkestret), og at udbetalingen indberettes til SKAT. Der stilles ikke krav om dokumentation af dette over for DOF, men der vil lejlighedsvis kunne laves stikprøver vedrørende ovennævnte forhold.

Ansøgning

Ansøgning foretages af aftenskolens leder senest 2 uger inden arrangementet, og ansøger må påregne en ekspeditionstid på op til 7 dage.

Pengene udbetales til skolens konto senest 14 dage efter, at den ovenfor anførte tilbagemelding og dokumentation er indsendt og godkendt.

Spørgsmål rettes til Lars Refsing på telefon 7020 6020 eller LR@danskoplysning.dk

Find ansøgningsskema nederst på siden.

Logo til markedsføring 

Som beskrevet ovenfor, skal støttemodtagere på al markedsføringsmateriale og lignende fortælle at der er givet støtte fra DOF. Dette gøres ved at bruge dette logo:

Some description

Hjælp til download af logoer
Logoet til tryk er lavet som eps-fil, og det kræver layoutprogrammer som fx InDesign at åbne det. Bruger du en grafiker/layouter, kan du sende vedkommende et link til denne side.

Logoerne hentes ved at højreklikke på det pågældende logo (linktekst) og herefter vælge 'Gem destination som ...', hvorefter du kan vælge, hvor på din computer, det skal gemmes.

Har du behov for andre versioner/filtyper, størrelser eller andet vedrørende grafik og layout, så skriv til Kathrine Egemar.

Senest opdateret 16. august 2023

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig
Kathrine

Kathrine Egemar

Webkonsulent og grafiker