Ansvarsforsikring som arbejdsgiver

I følge Lov om arbejdsskadeforsikring §50 har arbejdsgivere - og dermed aftenskoler - pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring hos et privat ulykkesforsikringsselskab til dækning af arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger.

Som medlemskole i DOF er man automatisk dækket af DOF's kollektive forsikring.

Arbejdsskadeforsikringen dækker efter Lov om arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld der opstår, mens den ansatte arbejder for skolen, herunder også praktikanter, der udsendes af skolen. 


I henhold til loven dækkes:

  • sygebehandling, optræning
  • varigt tab af erhvervsevne
  • godtgørelse for varigt men
  • dødsfald
  • brilleskader

Ovennævnte fastsættes af Arbejdsskadestyrelsen.

Erhvervsansvarsforsikring

Desuden inkluderer DOF's kollektive forsikring en Erhvervsansvarsforsikring. Den dækker det erstatningsansvar, skolen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter her i landet. Herunder ansvar som ejer eller bruger af den ejendom aktiviteterne drives fra. Endvidere dækker forsikringen det erstatningsansvar, som skolen pådrager sig gennem sine ansatte og elever.

Andre forsikringer

Andre forsikringer skal skolen selv tegne. Det kunne være:

  • bygningsforsikring
  • løsøreforsikring
  • kollektiv ulykkesforsikring (elever)
  • it-forsikring

På denne side kan du se, hvilke typer forsikringer, DOF måske kan være behjælpelig med.

Senest opdateret 23. juni 2022

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent
Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent