Bliv medlem

Kom med i DOF's fælleskab og få adgang til en lang række fordele.

I DOF lægger vi vægt på at hjælpe den enkelte skole med dens individuelle behov og udfordringer.

Vi tilbyder vores medlemmer en lang række ydelser af praktisk, økonomisk og kollegial art. 

Se en oversigt over vores medlemsydelser her.

DOF rummer mange forskellige medlemsskoler - både hvad angår størrelse, målgruppefokus eller fagspeciale. Og vi har medlemstilbud til alle.

Måske vil din aftenskoleforening også være med og udnytte de mange praktiske, økonomiske og kollegiale fordele ved at være med i DOF. Det giver "Ny viden - nye muligheder".

Det bør ikke være kontingentet, der afskrækker, da det er beskedent. 

Læs mere om kontingent her.

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer optages skoler, der har som formål at drive folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven på et grundlag, der er uafhængigt af partipolitik.

Vedtægter, oversigt over bestyrelsesmedlemmer, kommunens godkendelse og/eller tilskudstilsagn indsendes til DOF sammen med begæring om optagelse.

Hvordan bliver man medlem?

Bestil en orienteringsmappe med beskrivelse af alle forhold vedrørende indmeldelse.

Mappen indeholder DOF's seneste årsberetning med vedtægter, kontingentoversigt og beskrivelse af medlemsfordele. 

Kontakt Lars Refsing for at få orienteringspakken tilsendt.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at indhente oplysninger på DOF's sekretariat. Måske ønsker du at få mere at vide om medlemskab og hvad DOF kan gøre for dig, samt en snak om, hvad det vil betyde rent økonomisk for jeres skole?

Kontakt Anne Refsgaard eller Kirsten S. Knudsen, hvis du ønsker at vide mere om medlemskab af DOF.

Senest opdateret 5. januar 2024

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig
Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent
Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent