Deltagere med handicap

I DOF har vi fokus på inklusion. Det betyder, at vi forsøger at skabe et bedre grundlag for øget inklusion i den folkeoplysende voksenundervisning - ikke mindst når det gælder mennesker med funktionsnedsættelse eller handicap. Ikke alle aftenskoler har kendskab til, hvad man skal være opmærksom på, hvis der på ens hold er tilmeldt en deltager med en funktionsnedsættelse. Derfor har vi lavet en række vejledninger i samarbejde med relevante organisationer.

Vi arbejder på løbende at tilføje flere vejledninger, men giv os gerne besked, hvis du savner vejledning i noget specifikt.

Vejledningerne skal ikke betragtes som facitlister, men som en inspirationskilde.

Vejledninger

> Synshandicap

> Hørehæmmede

> Undervisning af deltagere med demens

Ledsager

I aftenskolerne er der en del deltagere med ledsager, som er med i undervisningsforløbet eller i omklædning. De deltager ikke i undervisningen og betaler derfor heller ikke for det. 

Hos DH kan man søge om at få et ledsagekort, hvis man har et handicap, der kræver ledsager til forskellige typer af aktiviteter og transport. Læs mere hos Danske Handicaporganisationer (DH)

Symboler

Der findes forskellige symboler, som kan gøre det lettere for mennesker med usynlige handicaps at blive taget hensyn til. 

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent