Aftenskolens deltagere er oplagte medlemmer

Skrevet af:

Kirsten S. Knudsen, Foreningskonsulent

Mange af deltagere på aftenskolernes hold er ikke klar over, at aftenskolen er en forening. De er måske heller ikke klar over, at det er muligt at melde sig ind i den forening, der står bag aftenskolen. Og de fleste ved nok heller ikke, at de har ret til at vælge en repræsentant til bestyrelsen, selv om de ikke er medlemmer af foreningen.

Hvis foreningen arbejder på at få flere medlemmer, kan det være et godt sted at starte her.

Kommunikation med deltagere

En del skoler sender nyhedsbreve ud til deres deltagere, hvilket er en rigtig god idé, men det kræver, at deltagerne har sagt ja til det. Det kræver også et ret konstant fokus ved hver sæson- og holdstart at få deltagernes mailadresser samlet ind (og rettet). Men det er nok besværet værd, for det er også her man kan gøre opmærksom på nye aktiviteter.

Den bedste kommunikationsform med deltagerne vil dog ofte være gennem underviseren, som har meget stor betydning for, hvordan informationer bliver omsat, og kan formidle, hvad der foregår. Det betyder, at bestyrelsen skal være gode til at holde en sund kontakt med underviserne, som skal være godt orienteret om indsatsen. Ud over at underviserne skal være orienterede, skal det også give mening for dem at bringe det videre, derfor kan det være en god ide at inddrage dem i processen. De kan med stor sandsynlighed bidrage med ideer til, hvilke tiltag og aktiviteter, der kan være med til at give deltagerne lyst til at blive medlemmer. Underviserne har ofte fingeren på pulsen både det faglige og menneskelige plan, så de er en god kilde til ideer.

Deltagerrepræsentant i bestyrelsen

Ifølge folkeoplysningslovens § 4 stk.2 nr. 4 skal en folkeoplysende forening give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen.

Det betyder, at aftenskolen før generalforsamlingen skal tilbyde en mulighed for at deltagerne samles og vælger en repræsentant. Denne repræsentant behøver ikke være medlem af foreningen. Deltagerrepræsentanten vil indtræde i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingen.

Muligheden for at få en deltager i bestyrelsen kan også være et element i arbejdet med at få flere medlemmer. Hvis man kan mobilisere interesse fra deltagerne til at vælge en repræsentant og på den måde være med til at få indflydelse på arbejdet i foreningen, kan man sætte en proces i gang, der kan brede sig som ringe i vandet.