Forslag til ansættelsesbevis lærere

Minimumskrav til ansættelsesbevis

De følgende 10 punkter skal man som minimum skal oplyse om i kontrakten/ansættelsesbeviset, uanset om man ansætter en underviser i en tidsbegrænset stilling eller en skoleleder på deltid eller fuld tid.

  1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse.
  2. Arbejdsstedets beliggenhed. I mangel af et fast arbejdssted et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, stilling eller jobkategori.
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed (hvis der ikke er tale om en ansættelse uden slutdato).
  6. Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  7. Varigheden af medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsel eller reglerne om det.
  8. Den gældende eller aftalte løn, som medarbejderen har ret til, når ansættelsesforholdet påbegyndes samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt i den almindelige løn. Der skal også oplyses om tidspunktet for udbetaling af lønnen.
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det oplyses, hvem disse parter er.

Oplysninger om forhold, der er nævnt i punkterne 1-5 og 10, skal oplyses direkte i ansættelsesbeviset.

Oplysningerne nævnt i punkterne 6.-9. kan gives ved henvisning til fx en lov, en kollektiv overenskomst, administrative bestemmelser eller vedtægtsmæssige bestemmelser. Dette gælder også andre væsentlige vilkår, som er reguleret af kollektive overenskomster.

Vi har lavet en word-version, hvor de ovenstående punkter er indeholdt

Senest opdateret 16. juni 2023

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent