Du er her: Om DOF » Kontingent

Kontingent

Da DOF's primære finansiering kommer fra Udlodningsmidlerne (tidl. kaldet Tips- og Lottomidlerne), kan vi holde kontingentet på at meget lavt niveau.

Kontingentet beregnes ud fra, hvor meget aktivitet skolen har haft årets før.

Kontingentændringer

På generalforsamlingen i 2017 blev det vedtaget at ændre på kontingentet på flere områder:

  • Satserne reguleres ikke længere automatisk, men vedtages på generalsforsamlingen. 
  • Alle satser blev reguleret lidt ned.
  • Daghøjskoleundervisning tæller nu som anden undervisning uden for folkeoplysningsloven.
  • Der blev indført et maksimumskontingent.

Ændringerne træder i kraft fra 2018.

Satserne er i 2019, 2020 og 2021:

  • 1,80 kr. per undervisnings­time for undervisning, studiekredse, fleksible tilrettelæggelsesformer og foredrag (x 6)
  • 1,00 kr. per undervisningstime for undervisning og studiekredse på små hold (undervisning af handicappede og instrumentalundervisning samt fleksible tilrettelæggelsesformer tilrettelagt for små hold).
  • 0,18 kr. per undervisningstime for undervisning uden for folkeoplysningsloven samt daghøjskoleundervisning.
  • Minimumskontingent fastsættes til 400 kr. pr. medlemsskole.
  • Maksimumskontingentet fastsættes til 20.000 kr. pr. medlemsskole

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 19. september 2019