Du er her: Om DOF » Organisation

Organisation

Organisationsdiagram

Generalforsamling

DOF's generalforsamling er organisationens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år i ulige år. Her vælges landsformanden.

Se DOF's vedtægter.   

Landsstyrelse 

Landsstyrelsens medlemmer vælges af regionskredsene således:

Hver regionskreds vælger ét medlem samt tillige ét medlem pr. påbegyndt 30 skoler i regionen. Valgperioden er to år.

Derudover vælges hvert år en første- og en andensuppleant til landsstyrelsen. 

Se administrativ praksis for landsstyrelsen (pdf).

Udvalg

Landsstyrelsen nedsætter:

  • Forretningsudvalget (FU)
  • Teknologi- og Kommunikationsudvalget (TKU) 
  • Udvalget for handicap og særlig tilrettelæggelse (UHS)
  • Sundheds- og Bevægelsesudvalget (SBU)

Øvrige udvalg efter behov.

Regionskredse

Medlemsskolerne i en region danner én regionskreds. Regioner følger den almindelige regionsinddeling i Danmark.

  • Region Hovedstaden
  • Region Sjælland
  • Region Nordjylland
  • Region Midtjylland
  • Region Syddanmark

Se administrativ praksis for regionskredse (pdf).

Mødematerialer

Alle dagordener, bilag og referater til ovenstående udvalg og kredse ligger på det lukkede Medlemsnet.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022