Organisation

Generalforsamling

DOF's generalforsamling er organisationens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år i ulige år. Her vælges landsformanden. Resten af hovedbestyrelsens medlemmer vælges i de fem DOF regioner.

DOF's vedtægter

Medlemmer i DOF's organer

DOF's organisationsdiagram

Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsens medlemmer vælges af regionerne således:

Hver regions formand er automatisk medlem af hovedbestyrelsen. Dertil kommer næstformænd i regioner med flere end 75 medlemsskoler.

Regionernes næstformænd er suppleanter til hovedbestyrelsen for deres regionsformænd - og for regioner med flere end 75 medlemsskoler er 2. næstformand suppleant.

DOF's regioner

Medlemsskolerne i en region danner én DOF region. DOF regionerne følger den officielle regionsinddeling i Danmark:

  • Region Hovedstaden
  • Region Sjælland
  • Region Nordjylland
  • Region Midtjylland
  • Region Syddanmark

Find bestyrelsesmedlemmerne i de enkelte regioner her.

Hver regions formand er automatisk medlem af hovedbestyrelsen. Dertil kommer næstformænd i regioner med flere end 75 medlemsskoler.

Regionernes næstformænd er suppleanter til hovedbestyrelsen for deres regionsformænd - og for regioner med flere end 75 medlemsskoler er 2. næstformand suppleant.

Udvalg

Hovedbestyrelsen nedsætter:

  • Udvalget for handicap og særlig tilrettelæggelse (UHS)
  • Sundheds- og Bevægelsesudvalget (SBU)

Udvalgene til opgave at fungere som visionær sparringspartner for medarbejderne i DOF i forbindelse med udvikling af landsorganisationens virksomhed på de respektive områder.

Det er desuden udvalgenes opgave dels at bidrage til involvering af medlemsskolerne i forbindelse med udvikling af landsorganisationens virksomhed/services og dels at bidrage til, hvordan landsorganisationen kan inspirere til udvikling hos medlemsskolerne.

Find medlemmerne i de enkelte udvalg her.

Kommissorier

Herunder finder du kommissorierne for de enkelte udvalg (pdf):

Øvrige udvalg efter behov.

Mødematerialer

Alle dagordener, bilag og referater til ovenstående bestyrelser og udvalg ligger på det lukkede Medlemsnet.

Senest opdateret 23. juni 2023

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig