Organisation

Generalforsamling

DOF's generalforsamling er organisationens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år i ulige år. Her vælges landsformanden. Resten af hovedbestyrelsens medlemmer vælges i de fem DOF regioner.

DOF's vedtægter

Medlemmer i DOF's organer

DOF's organisationsdiagram

Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsens medlemmer vælges af regionerne således:

Hver regions formand er automatisk medlem af hovedbestyrelsen. Dertil kommer næstformænd i regioner med flere end 75 medlemsskoler.

Regionernes næstformænd er suppleanter til hovedbestyrelsen for deres regionsformænd - og for regioner med flere end 75 medlemsskoler er 2. næstformand suppleant.

DOF's regioner

Medlemsskolerne i en region danner én DOF region. DOF regionerne følger den officielle regionsinddeling i Danmark:

 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland
 • Region Nordjylland
 • Region Midtjylland
 • Region Syddanmark

Find bestyrelsesmedlemmerne i de enkelte regioner her.

Hver regions formand er automatisk medlem af hovedbestyrelsen. Dertil kommer næstformænd i regioner med flere end 75 medlemsskoler.

Regionernes næstformænd er suppleanter til hovedbestyrelsen for deres regionsformænd - og for regioner med flere end 75 medlemsskoler er 2. næstformand suppleant.

Udvalg

Hovedbestyrelsen nedsætter:

 • Udvalget for handicap og særlig tilrettelæggelse (UHS)
 • Sundheds- og Bevægelsesudvalget (SBU)

Udvalgene til opgave at fungere som visionær sparringspartner for medarbejderne i DOF i forbindelse med udvikling af landsorganisationens virksomhed på de respektive områder.

Det er desuden udvalgenes opgave dels at bidrage til involvering af medlemsskolerne i forbindelse med udvikling af landsorganisationens virksomhed/services og dels at bidrage til, hvordan landsorganisationen kan inspirere til udvikling hos medlemsskolerne.

Find medlemmerne i de enkelte udvalg her.

Kommissorier

Herunder finder du kommissorierne for de enkelte udvalg (pdf):

Øvrige udvalg efter behov.

IT-brugergruppen

IT-brugergruppen er DOF’s interne 'brugerpanel', hvor brugerne har en rolle som konstruktive bidragydere og sparringspartnere ifm. udvikling og drift af DOF’s eksisterende og kommende IT-produkter/-services, bl.a. administrationssystemet ASA og hjemmesideløsningen VuptiWeb. IT-brugergruppen består af personer med indgående kendskab til DOF’s IT-produkter/-services og med solid erfaring i anvendelsen af systemerne.

Formålet med IT-brugergruppen er b.la.:

 • Belysning af brugernes perspektiver og præferencer mht. den daglige anvendelse af DOF’s IT-produkter/-services.
 • Sparring ift. udvikling og drift af DOF’s IT-produkter/-services.
 • Feedback vedr. systemernes funktioner og brugervenlighed.
 • Vidensdeling og erfaringsudveksling.
 • Anbefalinger baseret på brugernes behov og ønsker.

Deltagelse i IT-brugergruppen er frivillig, og der afholdes 6-8 onlinemøder om året med sekretariatets medarbejdere på IT- og kommunikationsområderne.

Mødematerialer

Alle dagordener, bilag og referater til ovenstående bestyrelser og udvalg ligger på det lukkede Medlemsnet.

Senest opdateret 16. oktober 2023

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig