Organisation

Generalforsamling

DOF's generalforsamling er organisationens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år i ulige år. Her vælges landsformanden. Resten af landsstyrelsens medlemmer vælges i de fem regionskredse.

DOF's vedtægter

Medlemmer i DOF's organer

DOF's organisationsdiagram

Landsstyrelse 

Landsstyrelsens medlemmer vælges af regionskredsene således:

Hver regionskreds vælger ét medlem samt tillige ét medlem pr. påbegyndt 30 skoler i regionen. Valgperioden er to år.

Derudover vælges hvert år en første- og en andensuppleant til landsstyrelsen. 

Se administrativ praksis for landsstyrelsen (pdf).

Forretningsudvalget (FU) forbereder landsstyrelsens møder og består af landsformanden, formændene fra de fem regionskredse samt sekretariatslederen.

Regionskredse

Medlemsskolerne i en region danner én regionskreds. Regioner følger den officielle regionsinddeling i Danmark.

  • Region Hovedstaden
  • Region Sjælland
  • Region Nordjylland
  • Region Midtjylland
  • Region Syddanmark

Find bestyrelsesmedlemmerne i de enkelte regionkredse her.

Hver regionskreds vælger ét medlem til landsstyrelsen, samt tillige ét medlem pr. påbegyndt 30 skoler i regionen. Valgperioden er to år. Derudover vælges hvert år en første- og en andensuppleant til landsstyrelsen. 

Se administrativ praksis for regionskredse (pdf).

Udvalg

Landsstyrelsen nedsætter:

  • Teknologi- og Kommunikationsudvalget (TKU) 
  • Udvalget for handicap og særlig tilrettelæggelse (UHS)
  • Sundheds- og Bevægelsesudvalget (SBU)

Udvalgene til opgave at fungere som visionær sparringspartner for medarbejderne i DOF i forbindelse med udvikling af landsorganisationens virksomhed på de respektive områder.

Det er desuden udvalgenes opgave dels at bidrage til involvering af medlemsskolerne i forbindelse med udvikling af landsorganisationens virksomhed/services og dels at bidrage til, hvordan landsorganisationen kan inspirere til udvikling hos medlemsskolerne.

Find medlemmerne i de enkelte udvalg her.

Kommissorier

Herunder finder du kommissorierne for de enkelte udvalg (pdf):

Øvrige udvalg efter behov.

Mødematerialer

Alle dagordener, bilag og referater til ovenstående udvalg og kredse ligger på det lukkede Medlemsnet.

Senest opdateret 12. oktober

Pexels Pixabay 159760

Refusionsskema

Skema til refusion ifm. transport til møder i DOF's landsstyrelse, regionskredsbestyrelser og udvalg.

Refusionsskema (pdf)
Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig