Få en DOF-konsulent på besøg

I DOF vil vi gerne være tæt på vores medlemsskoler, så vi kommer til at kende hinanden godt. Skolebesøg resulterer næsten altid i udveksling af viden til gavn for alle. Nogle gange er der en helt særlig anledning til et skolebesøg, mens det andre gange mere har karakter af et statusmøde. Vi tilrettelægger form og indhold i forhold til den enkelte skoles ønsker og behov. 

Mangler du inspiration til et skolebesøg, så kig på listen herunder eller kontakt os for en snak om jeres behov. 

Senest opdateret 2. november 2023

Statusmøde

På et statusmøde gennemgår vi 9 hovedområder, tjekker den aktuelle status og dykker ned i det, som er mest relevant for aftenskolen. De 9 områder er

 1. Foreningens fundament
 2. Organisation
 3. Strategi
 4. Kommunikation og markedsføring
 5. Økonomi
 6. Administration
 7. Aktiviteter
 8. Samarbejdsrelationer
 9. Skolen og DOF

Mødet munder ud i en opsamling med handlingspunkter. 

Strategi

Vil man selv påvirke aftenskolens udvikling og sikre, at alle arbejder i samme retning, kan det være en god idé at udarbejde en strategi. I DOF hjælper vi gerne til som processtyrer. En strategi kan for eksempel tage udgangspunkt i de nedenstående 5 trin

 1. Mission - hvorfor er vi her?
 2. Værdier - hvad vil vi kendes på?
 3. Vision - hvad vil vi opnå?
 4. Indsats - hvad sætter vi fokus på?
 5. Handling - hvad gør vi?

Foreningsudvikling

Aftenskoleforeningen er den organisatoriske grundsten til aftenskolens eksistens og tilskudsberettigelse. Aftenskoleforeningen er en mulighed for forankring i lokalsamfundet eller fagfællesskabet. Aftenskoleforeningen står for demokrati og folkeoplysning. 

Nogle aftenskoler har en tydelig og aktiv foreningsstruktur, mens det er mere skjult hos andre. Alle kan have brug for at udvikle foreningen ud fra den platform, man står på lige nu, og det kan vi hjælpe med i DOF. 

Foreningsudvikling kan for eksempel have fokus på flere og mere aktive medlemmer, på stærkere samarbejdere, på ansvars- og opgavefordeling eller på noget helt fjerde. 

Inspiration til fleksible tilrettelæggelsesformer

I hvilke sammenhænge kan det være en god idé at lave fleksibelt tilrettelagt undervisning og hvornår giver det ikke mening? Lovgivningen på området er ikke altid let at gennemskue, og derfor kan en drøftelse af helt konkrete kursusidéer i aftenskolen måske gøre det mere håndterbart. I den forbindelse kommer vi ind på følgende spørgsmål

 • Hvad er fleksibelt tilrettelagt undervisning, hvad står i loven og hvordan administreres det?
 • Hvilke forudsætninger skal være opfyldt, for at det er en god idé?
 • Hvad er dine og andres erfaringer med fleksibelt tilrettelagt undervisning?

Den gode arbejdsplads

Uanset om man er en stor eller lille aftenskole, så er man også en arbejdsplads. Aftenskolens bestyrelse er arbejdsgiver for skolelederen. Skolelederen er arbejdsgiver for lærerne og øvrige ansatte. 

Der findes lovgivning om ansættelsesforhold og arbejdsmiljø, som man skal være opmærksom på og som man skal overholde. 

Derudover er det vigtigt, at have fokus på at være en god arbejdsplads, så alle trives og har lyst til at være en del af aftenskolen.