Medlemskab og kontingent i Salto Familieaktiviteter

Skrevet af:

Kirsten S. Knudsen, Foreningskonsulent

Salto Familieaktiviteter i Hillerød laver aftenskole og aktiviteter for gravide og småbørnsfamilier, og har som en vigtigt del af deres fællesskab en børnevenlig café, hvor man kan mødes på tværs af hold.

Efter en svær tid under nedlukningerne i 2020 og 2021 var det nødvendigt for foreningen at gøre noget drastisk ved deres økonomiske situation, og et af initiativerne var at appellere til medlemskab.

Medlemskabets pris, kontingentet, varierede, for kampagnen fungerede som en form for fundraising, hvor man kunne vælge at betale et højt kontingent for at støtte foreningen, eller et lille, afhængigt af formåen. Kampagnen blev båret frem af aftenskolens Facebook/Instagram-side, som er de kommunikationskanaler, skolen primært bruger, ud over hjemmesiden.

Siden 2023 er cafeen blevet en medlemscafé, hvilket betyder, at der er krav om medlemskab for at bruge den. Aftenskolen har valgt at videreføre tre differentierede medlemskaber: gratis, plus og plus familie. De tre typer medlemskaber udløser forskellige fordele, som er overskueligt præsenteret på hjemmesiden.

Da det kræver medlemskab at bruge cafeen, og fordi det gratis medlemskab gør det tilgængeligt for alle, har foreningen naturligt nok mange medlemmer.

 

Afsættet til at sætte fokus på medlemskaberne var en økonomisk udfordring, ”men vi føler at medlemskaberne knytter familierne lidt tættere på os, og at vi arbejder videre på at skabe en ”landsbyfornemmelse””, fortæller Ditte Aagaard, leder af Salto Familieaktiviteter.

Det bliver spændende at følge den udvikling, for et er jo at have mange medlemmer, noget andet, hvad det kan bruges til.

I 2023 nåede Saltos medlemstal op på:

  • Gratis 332
  • Plus 27
  • FamiliePlus 11

 

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent

Udviklings- og projektarbejde samt vejledning af foreninger, foreningsudvikling, bestyrelseskurser og strategiprocesser samt ledernetværk og -kurser.

Konsulent på handicapområdet: love og regler, tilgængelighed og ledelsessparring.

Sekretær for Udvalget for handicap og særlig tilrettelæggelse (UHS).