Dansk Folkeoplysnings Samråds udviklingspulje

Da DOF er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), har medlemsskolerne adgang til at søge DFS's udviklingspulje til lokal folkeoplysning.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af lokale og landsdækkende organisationer/foreninger som:

  • har folkeoplysning som et hovedformål og en hovedaktivitet
  • er foreningsopbygget og har eksisteret som sådan i mindst 2 år
  • udøver lokal forankret folkeoplysende aktivitet under folkeoplysningsloven, dvs. folkeoplysende voksenundervisning eller foreningsaktivitet med voksne som primær målgruppe

Kriterier

Der gives støtte til:

  • Projekter, der udvikler viden om, afprøver og/eller udbreder initiativer om nye metoder, organiseringsformer og målgrupper.
  • Projekter der vil kunne komme folkeoplysningen som helhed til gode vil blive prioriteret.
  • Projekter med et perspektiv, der rækker ud over selve projektperioden og og har en plan for implementering/forankring vil blive prioriteret.
  • Aktiviteten skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde, dvs. at der skal være sammenhæng mellem formål, budget og plan for gennemførelse.

Læs mere på DFS' hjemmeside.

 

Senest opdateret 10. oktober 2022

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent