Sundhed og bevægelse

Sundheds- og bevægelsesfag fylder meget i aftenskolerne, hvis du ser på det samlede fagudbud.

Uanset om du har en specialiseret sundhedsskole, eller om det er en del af et bred fagudbud, så er det vigtigt at følge med tiden og have fokus på kvaliteten i undervisningen. Derfor er området højt prioriteret i DOF.

Kurser i sundhed og bevægelse

DOF tilbyder en lang række af kurser for undervisere inden for sundhed og bevægelse. Kursustilbud kan du få tilsendt direkte via Undervisernyt (DOF's nyhedsbrev til undervisere), eller du kan følge med på DOF Underviser. Det er også muligt at få sit eget kursus i aftenskolen som et bestillingskursus eller få tilskud til eksterne kurser. 

For skoleledere og bestyrelsesmedlemmer tilbyder DOF med jævne mellemrum inspiration i form af kursusdage eller udviklingsdage. Information om disse fås gennem Medlemsnyt (se boks længere nede) eller ved at følge med på siden for kurser og møder.

Emneområder

I DOF indgår vi gerne i samarbejder med andre, om at udvikle kurser og tilbud, som kan fremme sundhed. Vi har for eksempel samarbejde med SIND, Gigtforeningen, Lungeforeningen og Parkinsonforeningen. DOF er også partner i ABC for mental sundhed

DOF's fokus på sundhed er bredt og ikke forbeholdt hverken diagnoser eller fag. 

Har du idéer til aktiviteter og kurser, eller vil du vide mere, kan du kontakte konsulenterne i DOF (Anne Refsgaard og Lis Schlotfeldt).

Senest opdateret 25. september 2023

Modtag Medlemsnyt

Tilmeld dig her nyhedsbrevet her.

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent
Lis

Lis Schlotfeldt

Kursusmedarbejder