Samarbejdspartnere

DOF er medlem af og/eller samarbejder med en lang række relevante organisationer.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

DFS er en paraplyorganisation for de folkeoplysende foreninger i Danmark. DFS arbejder for at sikre og forbedre folkeoplysningens rammer og omdømme. Læs mere på www.dfs.dk

Samarbejdsudvalget for Folkeoplysning  

Samarbejdsudvalget for Folkeoplysnings medlemmer er AOF, DOF, FOF, LOF og Fora samt Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Folkeoplysnings  Samråd, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) 

OF udgøres af de fem landsdækkende oplysningsforbund: AOF, DOF, FOF, LOF og Fora, og varetager fælles interesser inden for folkeoplysning og voksenundervisning.

Friluftsrådet

Friluftsrådet er en paraplyorganisation for friluftsliv, og varetager en række interesseområder på det samlede friluftslivs vegne. Friluftsrådets opgave er blandt andet at inspirere danskerne til mere friluftsliv og forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser.

Friluftsrådet samler 85 organisationer, heriblandt DOF, hvilket giver alle aftenskoler under DOF adgang til Friluftsrådets tilbud og puljer.

På Friluftsrådets hjemmeside kan man finde en masse inspiration og eksempler på projekter og aktiviteter.

ABC for mental sundhed

DOF er partner i indsatsen ’ABC for mental sundhed’, der har som sit mål at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning. Din aftenskole kan være med, fordi I er en del af DOF. Derfor må du både bruge logo og markedsføre dine kurser som ABC-aktiviteter.

Læs mere om mulighederne i partnerskabet.

Senest opdateret 4. august 2022

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig